1 - 1 of 1 Articles

เอ็มจี เริ่มอัพเกรดระบบปฏิบัติการอัจฉริยะ i-SMART ผ่านระบบออนไลน์ (FOTA) ครั้งแรกในเมืองไทย

เอ็มจี เริ่มอัพเกรดระบบปฏิบัติการอัจฉริยะ i-SMART ผ่านระบบออนไลน์ (FOTA) ครั้งแรกในเมืองไทย

MG ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านสมาร์ทคาร์ ยกระดับเทคโนโลยีการเชื่อมต่ออัจฉริยะในรถยนต์ด้วยการอัพเกรดระบบ i-SMART ได้ง่ายยิ่งขึ้น ผ่านระบบออนไลน์ หรือ FOTA