1 - 1 of 1 Articles

เครื่องวิเคราะห์สารเคลือบผิว (XRF Coatings Analyzer) รุ่น FT230 ให้คุณทำงานง่ายและเร็วขึ้นจาก Hitachi High-Tech

Hitachi High-tech เปิดบทใหม่สำหรับวิเคราะห์การชุบและเคลือบผิวด้วย FT230 XRF Coatings Analyzer

Hitachi High-Tech Analytical Science เปิดตัว FT230 XRF Coatings Analyzer กับบทใหม่ที่จะก้าวทันสายการผลิตปัจจุบัน ทำให้การควบคุมคุณภาพเป็นไปอย่างรวดเร็วและเรียบง่าย