1 - 1 of 1 Articles

เตรียมฟื้นเจรจา FTA กับอียูและเอฟต้า และเปิดเจรจา FTA ใหม่กับสหราชอาณาจักร สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย และอาเซียน-แคนาดา พร้อมดันจัดตั้งกองทุน FTA เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

‘กรมเจรจาฯ’ กางแผนเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ปี 64 รุกเดินหน้าเปิด FTA เน้นรักษาตลาดเดิมเพิ่มตลาดใหม่

เตรียมฟื้นเจรจา FTA กับอียูและเอฟต้า และเปิดเจรจา FTA ใหม่กับสหราชอาณาจักร สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย และอาเซียน-แคนาดา พร้อมดันจัดตั้งกองทุน FTA เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ