1 - 1 of 8 Articles

กรณีศึกษา : การยกระดับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้ ผ่านแผนยุทธศาสตร์ Korean New Deal, อุตสาหกรรมไฟฟ้า, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, EEI, บทความ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

กรณีศึกษา : การยกระดับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้ ผ่านแผนยุทธศาสตร์ Korean New Deal

โอกาสของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะไทยในตลาดโลก ตอนที่ 1 กรณีศึกษา : การยกระดับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้ ผ่านแผนยุทธศาสตร์ Korean New Deal

FTA, FTA Thai - EU, ส่งออกไทย, EU, ส่งออกไทยไปยุโรป

FTA ไทย-อียู เจรจารอบแรกเริ่มต้นด้วยดี ตั้งเป้าปิดดีลภายในปี 2568

พาณิชย์ เผย ‘ไทย-อียู’ เจรจา FTA รอบแรก เริ่มต้นด้วยดี โดยเตรียมเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมสรุปความคืบหน้าผลการเจรจา กลางเดือน ต.ค.นี้

ความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทย-สหภาพยุโรป จะส่งผลต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยอย่างไร, อุตสาหกรรมไฟฟ้า, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, EEI, บทความ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

FTA ไทย-อียู ส่งผลต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยอย่างไร

ไทยและสหภาพยุโรป (อียู) ได้เริ่มต้นเจรจาทำ FTA ระหว่างกันเมื่อต้นปี 2023 และตั้งเป้าเจรจาเสร็จสิ้นภายในปี 2025 ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับสินค้าเ…

FTA, FTA Thai - EU, ส่งออกไทย, EU, ส่งออกไทยไปยุโรป

'พาณิชย์' ประกาศนับหนึ่งเจรจา FTA ไทย-อียู สร้างแต้มต่อ “สินค้า-บริการ-ลงทุน” ตั้งเป้าเสร็จภายใน 2 ปี

ไทย-อียู ประกาศร่วมกันอย่างเป็นทางการ นับหนึ่งการจัดทำ FTA ตั้งเป้าเสร็จภายในปี 2025 หัวข้อทั้งเรื่องการค้าสินค้า บริการและการลงทุนระหว่างกัน

'พาณิชย์' ประกาศความสำเร็จ เดินหน้านับหนึ่ง FTA ไทย-อียู

'พาณิชย์' ประกาศความสำเร็จ เดินหน้านับหนึ่ง FTA ไทย-อียู

ก.พาณิชย์ ประกาศ เร่งเดินหน้านับหนึ่ง FTA ไทย-อียู หลังผลการหารือทวิภาคี มีมติเห็นชอบร่วมกันในการเริ่มต้นจัดทำ พร้อมเร่งเสนอเข้า ครม. ภายใน 2 สัปดาห์

สัมมนาออนไลน์ เอฟทีเอ ไทย - ยุโรป

สัมมนาออนไลน์ “FTA ไทย - EFTA กับโมเดลเศรษฐกิจใหม่หลัง COVID-19” วันที่ 20 ก.ย. 64 นี้

กรมเจรจาฯ ชวนฟังผลการศึกษา-แลกเปลี่ยนความเห็นเรื่อง FTA กับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป ผ่านสัมมนาออนไลน์ วันที่ 20 ก.ย. 64 นี้ เวลา 13:00 - 17:00 น. ผ่าน Zoom และ Facebook Live

เจรจา FTA ไทย-อียู ‘จุรินทร์’ พบทูตอียู ถก 4 ประเด็น คาดไทยเป็นประเทศที่ 3 ในอาเซียน ถัดจากเวียดนาม-สิงคโปร์

เจรจา FTA ไทย-อียู ‘จุรินทร์’ พบทูตอียู ถก 4 ประเด็น คาดไทยเป็นประเทศที่ 3 ในอาเซียน ถัดจากเวียดนาม-สิงคโปร์

ก.พาณิชย์ เร่งผลักดันการเจรจาเอฟทีเอไทย-อียู หวังไทยเป็นประเทศที่ 3 ของอาเซียน, เตรียมนำเรื่อง CL ยา หารือในเวที WTO, เร่งสรุปเจรจาอุดหนุนประมง, ส่งเสริมการค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

FTA ไทย – อียู ประโยชน์และผลกระทบ

FTA ไทย – อียู ประโยชน์และผลกระทบ

หากทำ FTA ไทย-อียู ประโยชน์ คือ GDP ไทยขยายตัวระยะยาว มูลค่าการค้าจะเพิ่มขึ้น ลดต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง แต่มีผลกระทบต่อยารักษาโรคและเมล็ดพันธุ์พืช