1 - 1 of 1 Articles

GlassTech Asia และ Fenestration Asia 2024 เปิดเทคโนโลยีกระจกและสถาปัตยกรรมอาคาร หนึ่งเดียวในอาเซียน

GlassTech Asia และ Fenestration Asia 2024 เปิดเทคโนโลยีกระจกและสถาปัตยกรรมอาคาร หนึ่งเดียวในอาเซียน

GlassTech Asia และ Fenestration Asia 2024 งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีกระจกและสถาปัตยกรรมอาคาร หนึ่งเดียวในอาเซียน วันที่ 11 - 13 ธ.ค. 67 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไซ่ง่อน (SECC) โฮ…