1 - 1 of 3 Articles

กม.ใหม่จัดกลุ่ม 1.4 แสนโรงงาน จัดทัพ “Third Party” ตรวจสอบ

โรงงานขนาดเล็ก เฮ! กระทรวงอุตฯ เตรียมบังคับใช้ พ.ร.บ.ฉบับใหม่ “นิยามขอบเขตการเป็นโรงงาน” ลดความซับซ้อนที่เป็นเป็นอุปสรรค ในการขับเคลื่อน SMEs

อุตตม ชูแผนยุทธศาสตร์ “Factory 4.0” ผนึกพลังเอกชนเปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมทั้งระบบ

กระทรวงอุตสาหกรรม ทำ MOU กับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาภาคธุรกิจอุตสาหกรรมไทยอย่างเป็นระบบ ตามแผนยุทธศาสตร์ “Factory 4.0”