1 - 1 of 2 Articles

NOK เสริมกำลังผลิต FCP ยานยนต์

NOK เสริมแกร่งธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยเลือกเสริมกำลังผลิต Flexible Printed Circuits (FPC) เพื่อมุ่งสู่กลุ่มยานยนต์ที่คาดว่าจะสูงยิ่งขึ้นจากความต้องการด้านการขับขี่อัตโนมัติและรถยนต์ไฟฟ้า

Osamu Inoue ประธาน Sumitomo Electric เผย “เร่งรับมือ EV และยานยนต์อัตโนมัติ”

บทสัมภาษณ์ Osamu Inoue ประธาน Sumitomo Electric พูดถึงธุรกิจผลิตภัณฑ์สำหรับยานยนต์ และการแก้ปัญหาการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า พร้อมรับมือ EV และยานยนต์อัตโนมัติ