1 - 1 of 1 Articles

ประตูผ้าใบม้วน ไฮสปีด “ROLLASKA-I” เปิด-ปิดอัตโนมัติ ประหยัดพลังงาน จาก World Kogyo

ประตูผ้าใบม้วน ไฮสปีด “ROLLASKA-I” เปิด-ปิดอัตโนมัติ ประหยัดพลังงาน ผลิตภัณฑ์ใหม่จาก World Kogyo

ประตูผ้าใบม้วน ไฮสปีด ”ROLLASKA-I” เปิด-ปิดอัตโนมัติ รับประกันปิดสนิท ประหยัดพลังงาน จึงเป็น High speed sheet shutter ที่ดีที่สุด สำหรับโรงงานแปรรูปอาหาร โรงงานผลิตอุปกรณ์ที่ต้องการความแม่นยำสูง