1 - 1 of 4 Articles

Hitachi High-Tech เผย 5 เรื่องใหญ่ ที่คนโลหะการต้องตามให้ทัน

สมุดปกขาวที่จัดทำโดย Hitachi High-Tech เผย 5 เรื่องสำคัญของอุตสาหกรรมโลหะการ ที่จะต้องหมุนตามให้ทันกับเทคโนโลยีแห่งโลกยุคใหม่ ทั้ง Industry 4.0, IoT, หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ, ปัญญ…

OE750 - Optical Emission Spectrometer รุ่นใหม่ ควบคุมการวิเคราะห์โลหะโดยสมบูรณ์ จาก Hitachi High-Tech

OE750 - เครื่องวิเคราะห์ OES รุ่นใหม่ ประสิทธิภาพสูง สำหรับควบคุมการวิเคราะห์โลหะโดยสมบูรณ์ จาก Hitachi High-Tech

เปิดตัว OE750 - เครื่องวิเคราะห์ OES: Optical Emission Spectrometer รุ่นใหม่ที่มีความสามารถสูง ราคาจับต้องได้ มาพร้อมแนวคิดออปติคัลล้ำยุคที่อยู่ระหว่างรอจดสิทธิบัตร เซนเซอร์รับภาพแ…

Hitachi High-Tech เปิดตัว “Vulcan+” เครื่องวัด LIBS แบบพกพา

“Vulcan+” เครื่องมือวัดแบบพกพา Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) โมเดลใหม่ Optimum+ เพื่อการวิเคราะห์อลูมิเนียมอัลลอยโดยเฉพาะ ด้วยสเปกโทรมิเตอร์ประสิทธิภาพสูง