1 - 1 of 6 Articles

เครื่องวิเคราะห์โลหะ OES รุ่น OE720 ประสิทธิภาพสูง ราคาจับต้องได้

Hitachi High-Tech เปิดตัว “เครื่องวิเคราะห์โลหะ OES รุ่น OE720” ประสิทธิภาพสูง ราคาจับต้องได้

Hitachi High-Tech เปิดตัวเครื่องวิเคราะห์โลหะ OES รุ่น OE 720 ประสิทธิภาพสูง วิเคราะห์รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยชุดข้อมูลกว่า 15 ล้านชุดจากวัสดุ 340,000 ชนิด

เครื่องวิเคราะห์ XRF แบบพกพา Hitachi High-Tech รุ่น X-MET8000 ระบุเกรดโลหะผสม-คุณสมบัติทางเคมี ใช้ได้กับหลายวัสดุ

เครื่องวิเคราะห์ XRF แบบพกพา Hitachi High-Tech รุ่น X-MET8000 ระบุเกรดโลหะผสม-คุณสมบัติทางเคมี ใช้ได้กับหลายวัสดุ

เครื่องวิเคราะห์ XRF แบบพกพา Hitachi รุ่น X-MET8000 ระบุเกรดโลหะผสมอย่างรวดเร็วและคุณสมบัติทางเคมีที่ถูกต้องของวัสดุหลากหลายประเภท

Hitachi High-Tech เผย 5 เรื่องใหญ่ ที่คนโลหะการต้องตามให้ทัน

สมุดปกขาวที่จัดทำโดย Hitachi High-Tech เผย 5 เรื่องสำคัญของอุตสาหกรรมโลหะการ ที่จะต้องหมุนตามให้ทันกับเทคโนโลยีแห่งโลกยุคใหม่ ทั้ง Industry 4.0, IoT, หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ, ปัญญ…

OE750 - Optical Emission Spectrometer รุ่นใหม่ ควบคุมการวิเคราะห์โลหะโดยสมบูรณ์ จาก Hitachi High-Tech

OE750 - เครื่องวิเคราะห์ OES รุ่นใหม่ ประสิทธิภาพสูง สำหรับควบคุมการวิเคราะห์โลหะโดยสมบูรณ์ จาก Hitachi High-Tech

เปิดตัว OE750 - เครื่องวิเคราะห์ OES: Optical Emission Spectrometer รุ่นใหม่ที่มีความสามารถสูง ราคาจับต้องได้ มาพร้อมแนวคิดออปติคัลล้ำยุคที่อยู่ระหว่างรอจดสิทธิบัตร เซนเซอร์รับภาพแ…

Hitachi High-Tech เปิดตัว “Vulcan+” เครื่องวัด LIBS แบบพกพา

“Vulcan+” เครื่องมือวัดแบบพกพา Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) โมเดลใหม่ Optimum+ เพื่อการวิเคราะห์อลูมิเนียมอัลลอยโดยเฉพาะ ด้วยสเปกโทรมิเตอร์ประสิทธิภาพสูง