mreport

ฮันนี่เวลล์ย้ำความมุ่งมั่นในการร่วมมือและขับเคลื่อนการเติบโตในไทย

ฮันนี่เวลล์ ประกาศย้ำแผนการลงทุนและขยายธุรกิจในไทย มุ่งเน้น ‘พลังแห่งการเชื่อมต่อด้วยระบบอัจฉริยะ (Power of Connected)’

mreport

Honeywell เผย กลยุทธ์การสร้างการเติบโตในประเทศไทย

ฮันนี่เวลล์ขอเชิญชวนผู้มีความสนใจเข้าร่วมการรับฟังในหัวข้อ "กลยุทธ์การสร้างการเติบโตในประเทศไทยของฮันนี่เวลล์และการเปลี่ยนผ่านสู่โลกแห่งการเชื่อมต่อ" 13 มีนาฯ นี้