1 - 1 of 4 Articles

ฮันนี่เวลล์ ร่วมสัมมนา “เทคโนโลยีแห่งการเชื่อมต่อในโลกคมนาคมยุคดิจิทัล:ยกระดับคมนาคมไทยสู่คมนาคมดิจิทัล”

ฮันนี่เวลล์หนุนคมนาคมไทย มุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อน พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและจราจรมุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืน ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

“EEC โรดโชว์จีน” พบ Alibaba และ Honeywell สานต่อการเจรจาขยายการลงทุน EEC และ EECd

กรศ. CAT DEPA และ ICBC ร่วมกันจัดสัมมนา Roadshow EEC ที่เมืองหางโจว ประเทศจีนเพื่อดึงดูดนักลงทุนให้มาลงทุนในไทยตาม MOU ที่ได้ลงนามร่วมกันไปแล้วก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

ฮันนี่เวลล์ย้ำความมุ่งมั่นในการร่วมมือและขับเคลื่อนการเติบโตในไทย

ฮันนี่เวลล์ ประกาศย้ำแผนการลงทุนและขยายธุรกิจในไทย มุ่งเน้น ‘พลังแห่งการเชื่อมต่อด้วยระบบอัจฉริยะ (Power of Connected)’

Honeywell เผย กลยุทธ์การสร้างการเติบโตในประเทศไทย

ฮันนี่เวลล์ขอเชิญชวนผู้มีความสนใจเข้าร่วมการรับฟังในหัวข้อ "กลยุทธ์การสร้างการเติบโตในประเทศไทยของฮันนี่เวลล์และการเปลี่ยนผ่านสู่โลกแห่งการเชื่อมต่อ" 13 มีนาฯ นี้