1 - 1 of 5 Articles

ผู้ผลิตเซมิคอนดัคเตอร์รุกตลาด Image Sensor สำหรับยานยนต์

จากแนวโน้มการเติบโตของเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติ ส่งผลให้ผู้ผลิตเซมิคอนดัคเตอร์พร้อมใจกันเบนเข็มมุ่งทำตลาดเซ็นเซอร์รูปภาพสำหรับกลุ่มยานยนต์ เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด

บริษัท IT มุ่งสู่เทคโนโลยี Container-based Virtualization

บริษัท IT รายใหญ่ หันตามกระแสความนิยมของ “Docker” แอพพลิเคชั่นเทคโนโลยี Virtualization ที่มีขนาดเล็ก และมีประสิทธิภาพในการติดตั้งและย้ายการใช้งานสูง โดย IBM สาขาญี่ปุ่นได้ยกเลิกการบันทึกข้อมูลด้วยคลาวด์

IBM เตรียมเปิดใช้ ควอนตัมคอมพิวเตอร์ 20 คิวบิทผ่านคลาวด์ในสิ้นปีนี้

IBM เปิดให้บริการระบบ “IBM Q” ควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่ใช้โพรเซสเซอร์ 20 คิวบิทผ่านทางคลาวด์ภายในสิ้นปี และเปิดเผยความสำเร็จของเครื่องทดสอบรุ่น 50 คิวบิท ที่จะถูกใช้เป็น IBM Q ยุคถัดไป