1 - 1 of 3 Articles

IMF ห่วงศก.ไทยสู่สังคมสูงวัย ชงล้วงเงินสำรองตั้งกองทุน-ลงทุนตปท.

"สมคิด" รับลูก IMF สั่งแบงก์ชาติหาทางใช้เงินสำรองล้นบัญชีตั้งกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ-ลงทุนต่างประเทศ กังขาไทยเงินเฟ้อต่ำ แต่เศรษฐกิจดีขึ้น

กกร. แถลงข่าวการประชุมประจำเดือนกุมภาฯ 61 คาด ‘การส่งออกขยาย 3.5-6.0%’

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) จัดงานแถลงข่าวถึงเศรษฐกิจประเทศไทยและยอดร้อยละการส่งออกของภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561 คาดการส่งออกขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

IMF ปรับ GDP โลกเพิ่ม มองเศรษฐกิจโตดี แม้ยังมีความเสี่ยงในระยะยาว

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลก (World Economic Outlook Update) ในเดือนตุลาคม 2017 ซึ่งมีการปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจโลกในปี 2017 และ 2018 ขึ้นเป็น 3.6% แ…