1 - 3 of 43 Articles

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) กุมภาพันธ์ 2563

สศอ. เผย MPI เดือนกุมภาพันธ์ 2563 หดตัวลงเมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวและภัยแล้ง แต่สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้บางอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัว …

Covid-19 ฉุดดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ก.พ. 63 ต่ำสุดในรอบ 21 เดือน

ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ต่ำสุดในรอบ 21 เดือน เอกชนวอนรัฐออกมาตรการระยะสั้น ช่วยผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 โดยเร็วที่สุด

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ม.ค. 63 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนมกราคม 2563 อยู่ที่ระดับ 92.2 เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคมปีที่แล้ว เอกชนวอนภาครัฐยกเว้นจ่ายเงินสมทบประกันสังคมของ SMEs 6 เดือน

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ธ.ค. 62

ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม 2562 อยู่ที่ระดับ 91.7 ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2562 เอกชนวอนภาครัฐแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างเร่งด่วน

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม พฤศจิกายน 2562

ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน 2562 ปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน เอกชนวอนรัฐเร่งรัด Made in Thailand ให้เป็นรูปธรรม

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ตุลาคม 2562

ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม 2562 ปรับตัวลดลงต่ำสุดในรอบ 17 เดือน ภาคเอกชนวอนภาครัฐเร่งเจรจา FTA ไทย-อียู และจีเอสพีกับสหรัฐฯ หวังออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง

สศอ. เผย MPI เดือนกรกฎาคมหดตัวร้อยละ 3.23 ผลจากการค้าโลกชะลอตัวต่อเนื่อง

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนกรกฎาคม 2562 หดตัวลงร้อยละ 3.23 เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยได้รับผลกระทบจากแนวโน้มเศรษฐกิจและการค้าโลกที่ชะลอตัวต่อเนื่อง

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตฯ ก.ค. ต่ำสุด เหตุส่งออกชะลอตัว ส.อ.ท.เสนอภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ส.อ.ท. เผยผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการเดือน ก.ค. 2562 ต่ำสุดรอบ 7 เดือน มั่นใจเหตุจากการส่งออกที่ชะลอตัว สงครามการค้า ปัญหาภัยแล้ง ความกังวลในการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ เสนอภาครั…

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม มิถุนายนและไตรมาส 2 ปี 2562

สศอ. เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนมิถุนายนหดตัว เหตุได้รับผลจากการค้าโลกชะลอตัว ทั้งยังส่งผลถึงดัชนีในไตรมาสที่ 2 ปรับตัวลดลงตาม

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม เดือนมิถุนายนปรับตัวลดลง เอกชนหวังรัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง

ดัชนีความเชื่อมั่นฯ เดือน มิ.ย. ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้า เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาล และปัญหาเงินบาทแข็งค่าส่งผลด้านลบต่อการส่งออก ขณะที่เอกชนเสนอรัฐ…

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน หวัง ครม.ใหม่ เรียกความเชื่อมั่นนักลงทุน

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า โดยมีปัจจัยบวกจากในประเทศเป็นสำคัญ ขณะเดียวกันโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของภาครัฐยังส่งผลดีต่อ…