1 - 1 of 6 Articles

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตฯ มิ.ย. 67 อยู่ที่ระดับ 87.2 โดยปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตฯ มิ.ย. 67 อยู่ที่ระดับ 87.2 ลดลงต่อเนื่องเดือนที่ 3

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2567 อยู่ที่ระดับ 87.2 ปรับตัวลดลงจาก 88.5 ในเดือนพฤษภาคม 2567 เศรษฐกิจฟื้นตัวช้า ดึงดัชนีหดตัวต่อเนื่องเดือนที่ 3 แนะรัฐส่งเสริมให้ใช้สินค้าผลิตในไทย

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตฯ พ.ค.. 67 อยู่ที่ระดับ 88.5 ปรับตัวลดลงจาก 90.3 จากเดือนก่อนหน้า

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตฯ พ.ค. 67 อยู่ที่ระดับ 88.5 ลดลงจากเดือนก่อนหน้า

ส.อ.ท. เผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนพฤษภาคม 2567 อยู่ที่ระดับ 88.5 ปรับตัวลดลงจาก 90.3 ในเดือนเมษายน 2567 ทั้งนี้ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลดลงเป็นผลมา…

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตฯ เม.ย. 67 อยู่ที่ระดับ 90.3 ปรับตัวลดลง 2.1 จากเดือนก่อนหน้า

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตฯ เม.ย. 67 อยู่ที่ระดับ 90.3 ปรับตัวลดลง 2.1 จากเดือนก่อนหน้า

ส.อ.ท. เผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนเมษายน 2567 อยู่ที่ระดับ 90.3 ปรับตัวลดลงจาก 92.4 ในเดือนมีนาคม 2567 ทั้งยอดขาย คำสั่งซื้อโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการและผลประกอบการ

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตฯ มี.ค. 67 ขยับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 92.4 อุปสงค์ในประเทศเริ่มฟื้นตัว

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตฯ มี.ค. 67 ขยับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 92.4 อุปสงค์ในประเทศเริ่มฟื้นตัว

ส.อ.ท. เผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนมีนาคม 2567 อยู่ที่ระดับ 92.4 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 90.0 ในเดือนกุมภาพันธ์ คำสั่งซื้อโดยรวม ปริมาณการผลิต และผลประกอบการ ปรับตั…

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตฯ ก.พ. 67 ปรับตัวลดลงอยู่ที่ 90.0 โดนหนี้ครัวเรือนฉุด ส่งออกชะลอตัว

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตฯ ก.พ. 67 ปรับตัวลดลงอยู่ที่ 90.0 โดนหนี้ครัวเรือนฉุด ส่งออกชะลอตัว

ส.อ.ท. เผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 อยู่ที่ระดับ 90.0 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจาก 90.6 ในเดือนมกราคม มีปัจจัยลบจากอุปสงค์ชะลอตัวทั้งตลาดในประเทศและส่งออก

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม 2567 มกราคม

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตฯ ม.ค. 67 ปรับตัวเพิ่มขึ้น จากอุปสงค์ในประเทศขยายตัว

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนมกราคม 2567 อยู่ที่ระดับ 90.6 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 88.8 ในเดือนธันวาคม 2566 จากการขยายตัวของอุปสงค์ในประเทศสะท้อนจากคำสั่งซื้อและยอดขายสินค้าที่เร่งขึ้นจากเดือนก่อนหน้า