1 - 1 of 1 Articles

เล่าประเด็นหลักจาก Webinar: Support Measures for Economic Recovery โดย BOI ร่วม JFCCT

สรุปมาตรการสนับสนุนและบรรเทาภาคธุรกิจ บีโอไอ และ ก.คลัง เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด พร้อมความเห็นและข้อเรียกร้องจากเอกชนโดยสมาคมธนาคารไทย