1 - 1 of 4 Articles

คาดการณ์ ยอดการสั่งซื้อ Machine Tools ปี 2018 จะสร้างสถิติใหม่

JMBTA เผย ยอดการสั่งซื้อ Machine Tools ของปีงบประมาณ 2017 ได้ทำลายสถิติปี 2007 ไปแล้ว คาดว่าจะปิดที่ราว 1.75 ล้านล้านเยน และในปีงบประมาณ 2018 นั้น จะมียอดการสั่งซื้อสูงกว่า 1.7 ล้านล้านเยนของปี 2017

JMBTA เผยยอด Order เครื่องจักรเดือนกุมภาพันธ์ สูงขึ้นกว่าปีที่แล้วกว่า 39.5%

JMBTA เผยยอดการสั่งซื้อเครื่องจักรในเดือนกุมภาพันธ์ พบว่ามีมูลค่าในการสั่งซื้อมากขึ้นกว่าเดือนกุมภาพันธ์ปี 2017 กว่า 39.5% คาดมียอดปิดการสั่งซื้อที่ดีแน่นอน