1 - 1 of 3 Articles

Lean IoT Plant management and Execution, LIPE, สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec), หลักสูตรฝึกอบรม สถาบันการผลิตสุมิพล, Lean Automation, Lean Manufacturing

SIMTEC เปิดรับสมัคร 5 หลักสูตร “Lean IoT Plant management and Execution (LIPE)” โครงการพัฒนาบุคลากรอุตฯ การผลิต

SIMTEC เปิดรับสมัคร 5 หลักสูตร Lean IoT Plant management and Execution พัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการผลิต เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ต.ค. 66 ถึง ก.พ. 67

SIMTEC จัดสัมมนา “กลยุทธ์การผลิตแบบลีนตามแนวทางญี่ปุ่นในยุค 4.0”, Lean Monodzukuri, สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล, สมาคม Lean Monodzukuri (ประเทศญี่ปุ่น)

SIMTEC จัดสัมมนา “กลยุทธ์การผลิตแบบลีนตามแนวทางญี่ปุ่นในยุค 4.0” เพิ่มศักยภาพ ผปก.ไทย ผ่านแนวคิด Lean Monodzukuri

SIMTEC จัดสัมมนา “Lean Monodzukuri for Industrial 4.0 Technology” เพิ่มองค์ความรู้การพัฒนาและบริหารเพื่อเพิ่มผลิตภาพ พร้อมนำเสนอตัวอย่างความสำเร็จด้วย Lean IoT

SIMTEC จัดสัมมนาฟรี “Lean Monodzukuri for Industrial 4.0 Technology” วันที่ 16 มี.ค. 66 นี้ ณ สถาบันฯ จ.ชลบุรี

SIMTEC จัดสัมมนาฟรี “Lean Monodzukuri for Industrial 4.0 Technology” วันที่ 16 มี.ค. 66 นี้ ณ สถาบันฯ จ.ชลบุรี

สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล จัดสัมมนา “Lean Monodzukuri for Industrial 4.0 Technology” สร้างกลยุทธ์การผลิตแบบลีนตามแนวทางญี่ปุ่นในยุค 4.0 วันที่ 16 มี.ค. 66 นี้ สมัครฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย