1 - 2 of 23 Articles

Auk Industries: ระบบ IIoT และ Analytics สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ยกระดับสู่ Smart Factory

Auk Industries: ระบบ IIoT และ Analytics สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร

Auk Industries ระบบ IIoT และ Analytics สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ที่จะช่วยมอนิเตอร์และวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร ไลน์ผลิต (OEE) และแสดงผลแบบ Real-Time บน Das…

Lean Automation System Integrators (LASI), Lean Automation, Lean Manufacturing, System Integrator, LASI, ฝึกอบรม, Training Automation Manufacturing, TGI หลักสูตรอบรม 2567

ฟรี! เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม Lean Automation System Integrators (LASI) เดือน ม.ค. - ก.พ. 67 นี้ *รับ 25 ท่าน / รุ่น

DIPROM ร่วมกับ TGI ชวนผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตร Lean Automation System Integrators (LASI) รุ่น 1 และ 2 ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2567 ณ สถาบันไทย-เยอรมัน ศูนย์กรุงเทพฯ

Lean IoT Plant management and Execution, LIPE, สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec), หลักสูตรฝึกอบรม สถาบันการผลิตสุมิพล, Lean Automation, Lean Manufacturing

SIMTEC เปิดรับสมัคร 5 หลักสูตร “Lean IoT Plant management and Execution (LIPE)” โครงการพัฒนาบุคลากรอุตฯ การผลิต

SIMTEC เปิดรับสมัคร 5 หลักสูตร Lean IoT Plant management and Execution พัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการผลิต เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ต.ค. 66 ถึง ก.พ. 67

SIMTec, สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec), หลักสูตรฝึกอบรม สถาบันการผลิตสุมิพล (SIMTec), Lean Automation, Lean Manufacturing, หลักสูตรอบรม 2566, System Integrator, LASI, ฝึกอบรม, Training, Automation, Manufacturing, TGI

เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร Lean Automation System Integrators - LASI เริ่มวันที่ 22 มิ.ย. - 18 ธ.ค. 66 นี้

LASI ร่วมกับ SIMTEC และ TGI จัดทำหลักสูตรการนำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติไปใช้หรือผู้สร้างระบบอัตโนมัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ระหว่างวันที่ 22 มิ.ย. ถึง 18 ธ.ค. 66

SIMTEC จัดสัมมนา “กลยุทธ์การผลิตแบบลีนตามแนวทางญี่ปุ่นในยุค 4.0”, Lean Monodzukuri, สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล, สมาคม Lean Monodzukuri (ประเทศญี่ปุ่น)

SIMTEC จัดสัมมนา “กลยุทธ์การผลิตแบบลีนตามแนวทางญี่ปุ่นในยุค 4.0” เพิ่มศักยภาพ ผปก.ไทย ผ่านแนวคิด Lean Monodzukuri

SIMTEC จัดสัมมนา “Lean Monodzukuri for Industrial 4.0 Technology” เพิ่มองค์ความรู้การพัฒนาและบริหารเพื่อเพิ่มผลิตภาพ พร้อมนำเสนอตัวอย่างความสำเร็จด้วย Lean IoT

SIMTEC จัดสัมมนาฟรี “Lean Monodzukuri for Industrial 4.0 Technology” วันที่ 16 มี.ค. 66 นี้ ณ สถาบันฯ จ.ชลบุรี

SIMTEC จัดสัมมนาฟรี “Lean Monodzukuri for Industrial 4.0 Technology” วันที่ 16 มี.ค. 66 นี้ ณ สถาบันฯ จ.ชลบุรี

สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล จัดสัมมนา “Lean Monodzukuri for Industrial 4.0 Technology” สร้างกลยุทธ์การผลิตแบบลีนตามแนวทางญี่ปุ่นในยุค 4.0 วันที่ 16 มี.ค. 66 นี้ สมัครฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

สถาบันไทยเยอรมัน ฝึกอบรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Lean IoT ในการบริหาร์จัดการโรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพ

ฟรี TGI ชวนร่วมฝึกอบรม Lean IoT Plant Management and Execution ก.พ. - มี.ค. 66 นี้ **รับเพียงรุ่นละ 20 ท่านเท่านั้น

TGI ชวนร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Lean IoT Plant Management and Execution : LIPE ปี 2566 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม นี้ ณ สถาบันไทย-เยอรมัน กรุงเทพฯ

ฝึกอบรม System Integrators (SI), LASI, Lean Automation, Lean Manufacturing, สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec), หลักสูตรฝึกอบรม สถาบันการผลิตสุมิพล

SIMTEC เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร Lean Automation System Integrators - LASI เริ่มวันที่ 15 พ.ย.- 22 ก.พ.66 นี้

SIMTEC เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร Lean Automation System Integrators - LASI การนำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อบรมระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึง 1 มีนาคม 2566

LIPE, สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec), หลักสูตรฝึกอบรม สถาบันการผลิตสุมิพล, Lean Automation, Lean Manufacturing

SIMTEC เปิดรับสมัครรอบใหม่! 2 หลักสูตรโครงการ “Lean IoT Plant management and Execution (LIPE)” พัฒนาบุคลากรอุตฯ การผลิต

SIMTEC เปิดรับสมัครรอบใหม่! 2 อบรมหลักสูตร Lean IoT Plant management and Execution (LIPE) พัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการผลิต เริ่มดำเนินการอบรมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนมกราคม 2566

หลักสูตรอบรม 2565 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล ออกแบบระบบอัตโนมัติ Low-Cost Automation (LCA Program)

SIMTEC จัดอบรมหลักสูตร “Low-Cost Automation (LCA Program)” เสริมทักษะการออกแบบระบบอัตโนมัติต้นทุนต่ำ ส.ค.-พ.ย. 65 นี้

สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) จัดอบรมหลักสูตร Low-Cost Automation (LCA Program) เพิ่มทักษะความรู้ด้านการออกแบบระบบอัตโนมัติต้นทุนต่ำ 23 ส.ค. ถึง 30 พ.ย. 65 นี้ (แบ่งอบรม 3 รุ่น)

สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล หลักสูตรฝึกอบรม สถาบันการผลิตสุมิพล (SIMTec)

SIMTec เปิดรับสมัคร 3 หลักสูตรใหม่โครงการ Lean IoT Plant management and Execution (LIPE) สำหรับบุคลากรอุตฯ การผลิต

หลักสูตรของโครงการ Lean IoT Plant management and Execution (LIPE) เป็นการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทั้ง 3 หลักสูตร เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน 2565

SME D Bank จับมือ มจธ. เปิดโครงการ “SME Scale Up to Digital Transformation” ปี 4 เพิ่มศักยภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เอสเอ็มอีไทย

ฟรี! SME D Bank จับมือ มจธ. เปิดโครงการ “SME Scale Up to Digital Transformation” ปี 4 **ด่วน รับเพียง 150 กิจการ ถึง 30 เม.ย. 65 นี้

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ “SME Scale Up to Digital Transformation” ปีที่ 4 SME D Bank จับมือ มจธ. เติม ‘เทคโนโลยี-นวัตกรรม’ เสริมแกร่งเอสเอ็มอีไทย

ระบบ Lean ในวิถี Start up เพื่อสร้างนวัตกรรม, การจัดการธุรกิจ สตาร์ทอัพ, สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ระบบ Lean ในวิถี StartUp เพื่อสร้างนวัตกรรม

ในปัจจุบันมีธุรกิจเกิดใหม่ StartUp ที่ระบบ Lean ได้ประยุกต์ใช้ต่อยอดกับกลุ่มนี้กลายเป็น วิถีการสร้างธุรกิจใหม่ ที่จะชวนผู้อ่านมาศึกษากันครับ

สถาบันไทยเยอรมัน ฝึกอบรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Lean IoT ในการบริหาร์จัดการโรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพ

ฟรี TGI ชวนร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Lean IoT Plant Management and Execution วันที่ 1-3 มี.ค. 65 นี้ **รับเพียง 20 ท่านเท่านั้น

TGI ชวนร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Lean IoT Plant Management and Execution : LIPE ปี 2565 วันที่ 1-3 มีนาคม 2565 นี้ ณ สถาบันไทย-เยอรมัน ศูนย์กรุงเทพ

ดีป้า สถาบันไทยเยอรมัน ฝึกอบรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Lean IoT ในการบริหาร์จัดการโรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพ

รับสมัคร "บุคลากรสถานประกอบการ" ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Lean IoT ในการบริหาร์จัดการโรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพ" ไม่มีค่าใช้จ่าย จำกัดจำนวน

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Lean IoT Plant Management and Execution : LIPE ปี 2564 จะจัดขึ้นช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคมนี้ ที่สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI ศูนย์กรุงเทพฯ กล้วยน้ำไท)

ระบบอัตโนมัติต้นทุนต่ำ การประยุกต์ใช้ระบบลีน ไคเซ็น

นวัตกรรมระบบอัตโนมัติต้นทุนต่ำ (Low Cost Automation)

ระบบอัตโนมัติต้นทุนต่ำ คือ การนำหลักการของ Lean มาพัฒนาให้เกิดความเสถียรในกระบวนการผลิต ควบคู่กับความรู้ด้าน Karakuri Kaizen ใช้แรงโน้มถ่วงเพื่อให้เกิดพลังงานจลน์แทนการใช้พลังงานไฟ…

SIMTec หลักสูตร Future Inspection Solution (FIS Program) พัฒนาทักษะการวัดด้วยเทคโนโลยีที่จับต้องได้ จากประเทศญี่ปุ่น

SIMTec จับมือ AOTS จัดหลักสูตร Future Inspection Solution (FIS Program) พัฒนาทักษะการวัดด้วยเทคโนโลยีจากญี่ปุ่น ส.ค.- ต.ค. 64 นี้

SIMTec จับมือ AOTS ร่วมกับ พันธมิตรระดับโลก Mitutoyo และ Omron จัดหลักสูตร “Future Inspection Solution (FIS Program)” พัฒนาทักษะการวัดด้วยเทคโนโลยีที่จับต้องได้ จากประเทศญี่ปุ่น

depa ร่วม TGI จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

รับสมัคร "บุคลากรสถานประกอบการ" เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Lean IoT ในการบริหาร์จัดการโรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพ" ปี'64 อบรม 3 วัน ไม่มีค่าใช้จ่าย จำกัดจำนวน

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Lean IoT Plant Management and Execution : LIPE ปี 2564 จะจัดขึ้นช่วงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคมนี้ ที่สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI ศูนย์กรุงเทพฯ กล้วยน้ำไท)