1 - 1 of 20 Articles

คุณวีรพลน์ เตชะผาสุขสันติ จากสกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น ผู้ผลักดันผลิตภัณฑ์ใหม่จากนวัตกรรมคนไทย

สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จากผู้ผลิตแม่พิมพ์รถยนต์รายใหญ่ สู่เรือและมินิบัสอะลูมิเนียม ผลิตภัณฑ์ใหม่จากนวัตกรรมคนไทยที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีการผลิต

ต่อยอดความสำเร็จสู่องค์กรด้วยการ "สำรวจทรัพยากร" กับ คุณวรุตม์ รวยสว่างบุญ บริษัท ไมโคร ปรีซิชั่น จำกัด

“เราจะต้องรู้จักทรัพยากรในองค์กรให้ดีก่อน ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรบุคคล หรือเทคโนโลยี เพื่อที่จะรู้ว่าเราขาดอะไรบ้าง แล้วเราจะต้องบริหารองค์กรไปในทิศทางใด”

คุณภวเกียรติ กีรติชีวนันท์ จาก บิทไว้ส์ กับแนวคิด Lean Management ตัวช่วยที่จะเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระดับโลก

ความเข้มข้นทางการแข่งขันในธุรกิจ เป็นสิ่งที่ไม่อาจต่อรองได้ และโจทย์ของเราคือ ผลิตให้เร็วที่สุด และต้นทุนที่ดีที่สุด การเลือกใช้เทคโนโลยีจึงเป็นเรื่องสำคัญในการลดขั้นตอน ลดการสูญเสีย และยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์

วิธีการบริหาร “คน” ให้ทำงานร่วมกับ "เทคโนโลยี" จาก คุณชูลิต จาติเสถียร บริษัท แซมโก้ จํากัด (SAMCO)

แนวคิดจาก คุณชูลิต จาติเสถียร บริษัท แซมโก้ จํากัด จากธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ภายในประเทศ สู่ผู้ผลิตมาตรฐานสากล ขยายธุรกิจเติบโต 4 เท่า เคล็ดลับอยู่ที่ความเชื่อในเรื่องการพัฒนาคน ที่ท…

คุณชาติชาย คงลิ้ม จากบริษัท เชี่ยวชาญ อินดัสทรี่ เผย "ความร่วมมือ" คือคำตอบของอุตสาหกรรมยานยนต์

อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน จนทำให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถกระบะที่สำคัญของโลก

คุณเกรียงไกร มโนบูรชัยเลิศ ผู้ขับเคลื่อน ซี.ซี.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง สู่ความเป็นศูนย์กลางธุรกิจอากาศยานมาตรฐานสากล

บริษัทของคนไทยรายแรกที่ก้าวสู่ผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานเพื่อการส่งออก โดยใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม ยุคอุตสาหกรรม 4.0

ดร. พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตฯ ขึ้นมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “M Award - G2 of the Year”

เมื่อวันที่ 24 มกราคมนี้ สำนักข่าวอุตสาหกรรม เอ็ม รีพอร์ต สื่อออนไลน์เฉพาะด้านอันดับแนวหน้าของประเทศไทย จัดพิธีรางวัลเชิดชูเกียรติ “M Award - G2 of the Year” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เปิดตัว สำนักข่าวออนไลน์ เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตโลหะการ เอ็ม รีพอร์ต อย่างเป็นทางการแล้ว

สำนักข่าวอุตสาหกรรม เอ็ม รีพอร์ต สื่อออนไลน์เฉพาะด้านอันดับแนวหน้าของประเทศไทย ได้จัดงานเปิดตัวสำนักข่าวฯ อย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 24 มกราคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

รู้จักกับ G2 of the Year 2019 คุณวรุตม์ รวยสว่างบุญ จาก บริษัท ไมโครปรีซิชั่น จำกัด

เปิดตัวผู้ได้รับรางวัล M Award – G2 of the Year 2019 คุณวรุตม์ รวยสว่างบุญ จาก บริษัท ไมโครปรีซิชั่น จำกัด “เราจะต้องรู้จักทรัพยากรในองค์กรให้ดีก่อน เพื่อที่จะรู้ว่าเราขาดอะไรบ้าง …

รู้จักกับ G2 of the Year 2019 คุณศรายุธ ชูพรรคเจริญ จาก บริษัท เอส ซี ซี เทค จำกัด

เปิดตัวผู้ได้รับรางวัล M Award – G2 of the Year 2019 คุณศรายุธ ชูพรรคเจริญ จาก บริษัท เอส ซี ซี เทค จำกัด “เมื่อต้องรับช่วงธุรกิจตั้งแต่อายุยังน้อย ผมจึงต้องมีใจมุ่งมั่นที่ทำให้ไ…

รู้จักกับ G2 of the Year 2019 คุณศิโรจน์ หัสดินไพศาล จาก บริษัท ยูไนเต็ดคอปเปอร์ จำกัด

เปิดตัวผู้ได้รับรางวัล M Award – G2 of the Year 2019 คุณศิโรจน์ หัสดินไพศาล จาก บริษัท ยูไนเต็ดคอปเปอร์ จำกัด “นำเทคโนโลยีการผลิตที่ทัดเทียมกับต่างประเทศมาใช้ พร้อมสร้างทีมงานเพื่อ…

รู้จักกับ G2 of the Year 2019 คุณชูลิต จาติเสถียร จาก บริษัท แซมโก้ จํากัด

เปิดตัวผู้ได้รับรางวัล M Award – G2 of the Year 2019 คุณชูลิต จาติเสถียร จาก บริษัท แซมโก้ จํากัด “จากธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ภายในประเทศ สู่ผู้ผลิตมาตรฐานสากล ขยายธุรกิจเติบโต 4 เท่า”

รู้จักกับ G2 of the Year 2019 คุณวีรพลน์ เตชะผาสุขสันติ จาก กลุ่มบริษัทโชคนำชัย และสกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น

เปิดตัวผู้ได้รับรางวัล M Award – G2 of the Year 2019 คุณวีรพลน์ เตชะผาสุขสันติ จาก กลุ่มบริษัทโชคนำชัย และสกุลฎ์ซี อิโนเวชั่น “จากผู้ผลิตแม่พิมพ์รถยนต์รายใหญ่ สู่เรือและมินิบัสอะลูมิเนียม”

รู้จักกับ G2 of the Year 2019 คุณชาติชาย คงลิ้ม จาก บริษัท เชี่ยวชาญ อินดัสทรี่ (1989) จำกัด

เปิดตัวผู้ได้รับรางวัล M Award – G2 of the Year 2019 คุณชาติชาย คงลิ้ม จาก บริษัท เชี่ยวชาญ อินดัสทรี่ (1989) จำกัด “การจับมือกันของผู้ประกอบการไทย จะช่วยเพิ่มโอกาสและความสามารถในก…

รู้จักกับ G2 of the Year 2019 คุณเกรียงไกร มโนบูรชัยเลิศ จาก บริษัท ซี.ซี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เปิดตัวผู้ได้รับรางวัล M Award – G2 of the Year 2019 คุณเกรียงไกร มโนบูรชัยเลิศ จาก บริษัท ซี.ซี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด “บริษัทของคนไทยรายแรกที่ก้าวสู่ผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนอากาศ…

รู้จักกับ G2 of the Year 2019 คุณภวเกียรติ กีรติชีวนันท์ จาก บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เปิดตัวผู้ได้รับรางวัล M Award – G2 of the Year 2019 คุณภวเกียรติ กีรติชีวนันท์ “เมื่อโจทย์ของเรา คือ ผลิตให้เร็วที่สุด และต้นทุนที่ดีที่สุด การเลือกใช้เทคโนโลยีจึงเป็นเรื่องสำคัญเพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์”

รู้จักกับ G2 of the Year 2019 คุณอานนท์ เรืองจรุงพงศ์ จาก บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด

เปิดตัวผู้ได้รับรางวัล M Award – G2 of the Year 2019 คุณอานนท์ เรืองจรุงพงศ์ “ต้องกล้าที่จะลงมือทำ เพื่อเผชิญกับปัญหา ก้าวสู่ความสำเร็จ”

เปิดตัว 10 ผู้นำรุ่นใหม่ ทายาทธุรกิจแห่งปี เดินหน้าปั้นอุตสาหกรรมไทย โตแบบไร้ขีดจำกัด

สำนักข่าว เอ็ม รีพอร์ต ประกาศส่งเสริมการสร้างทายาทธุรกิจรุ่นใหม่สู่คุณภาพของความเป็นผู้รับไม้ต่อจากรุ่นผู้ก่อตั้ง เพื่อการเติบโตแบบยั่งยืนของอุตสาหกรรมไทย

ร่วมเสนอชื่อ M Award - G2 of the Year ภายในวันที่ 29 ต.ค. นี้

รางวัล M Award - G2 of the Year เชิดชูเกียรติ 10 นักอุตสาหกรรมรุ่นที่ 2 ดีเด่นประจำปี ส่งเสริมการสร้างทายาทรุ่นใหม่สู่คุณภาพความเป็นผู้รับไม้ต่อจากผู้ก่อตั้ง คุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ…