1 - 1 of 5 Articles

Factory Max เปิดตัว MPDV AI Suite เทคโนโลยี AI สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต

Factory Max เปิดตัว MPDV AI Suite เทคโนโลยี AI สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต

Factory Max เปิดตัว “MPDV AI Suite” เทคโนโลยี AI สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต ที่ช่วยยกระดับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในกระบวนการผลิตทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว

Factory Max, AI Suite, AI, Artificial Intelligence, MES system, Manufacturing, Execution System software, Smart Factory, HYDRA system

MPDV AI Suite – AI สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต เปลี่ยนข้อมูลดิบให้เป็นข้อมูลที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ด้วย AI

MPDV หนึ่งในผู้นำด้าน Smart Factory หรือ MES ได้พัฒนา AI Suite เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลายด้าน ช่วยให้บริษัทขนาดเล็ก ขนาดกลาง ไปจนถึงขนาดใหญ่ สามารถเข้าสู่โลกของ AI ได้

การวางแผนการผลิต, การวางแผนการผลิตในโรงงาน, การวางแผนการผลิตรวม, การวางแผนการผลิตรวม คำนวณ, การวางแผนการผลิตสินค้า, Factory Max, FEDRA, APS : FEDRA, FEDRA system, MES system, Manufacturing Execution System software, Production Planning

เข้าสู่โลกของ Smart Factory ด้วย MES : การวางแผนการผลิต

สำหรับ Smart Factory แล้ว การใช้ซอฟต์แวร์เข้ามาทำงานร่วมด้วยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ เช่นเดียวกับระบบจัดการการผลิต (Manufacturing Execution System : MES) โดยหนึ่งองค์ประกอบสำคัญคือ “กา…

Factory Max, HYDRA system, MES system, Manufacturing Execution System software, Smart Factory

เพิ่มความสามารถในการผลิต ด้วย AI จาก HYDRA

HYDRA ซอฟต์แวร์ MES (Manufacturing execution System) เพิ่มความสามารถการผลิตได้มากกว่า 40% ยกระดับโรงงานของคุณเข้าสู่โลก Smart factory ในราคาที่เข้าถึงได้

ขอเชิญเข้าร่วม Webinar: MES สู่ IIOT Platform เพื่อคาดการณ์และแก้ปัญหาแบบเรียลไทม์ด้วย AI วันที่ 11 มิ.ย. 64 นี้

ฟรี! TGI จัด Webinar หัวข้อ MES สู่ IIoT Platform เพื่อคาดการณ์และแก้ปัญหาแบบเรียลไทม์ด้วย AI วันที่ 11 มิ.ย. 64 นี้

สัมมนาออนไลน์ MES สู่ IIoT Platform เพื่อคาดการณ์และแก้ปัญหาแบบเรียลไทม์ด้วย AI จัดวันที่ 11 มิ.ย. 64 เวลา 09.30 - 12.30 น. สมัครด่วน ไม่มีค่าใช้จ่าย