2 - 2 of 21 Articles

“สมคิด”โชว์วิชั่นนักลงทุนญี่ปุ่น เร่งโครงสร้างพื้นฐานทุกโครงการ มั่นใจ 4 แฟกเตอร์ไทยได้ปรับอันดับโลกขึ้น

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ภายใต้หัวข้อ “Symposium on Thailand 4.0 towards Connected Industries”ว่า