1 - 1 of 1 Articles

‘TCEB’ ผนึก 8 สถาบันการศึกษา ปั้นบุคลากร ‘MICE’ มืออาชีพป้อน EEC

TCEB จับมือ 8 สถาบันการศึกษา จัดตั้งศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรไมซ์รองรับการพัฒนา EEC และธุรกิจไมซ์ที่สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศไทยมหาศาล เฉลี่ยกว่า 100,000 ล้านบาทต่อปี