1 - 1 of 6 Articles

หลักสูตร

เอ็มเทคชวนอบรม หลักสูตร "การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้วยการออกแบบและคำนวณเชิงวิศวกรรม"

พัฒนาสินค้าด้วยนวัตกรรม สู่ความสำเร็จ: หลักสูตร "การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้วยการออกแบบและคำนวณเชิงวิศวกรรม" 16 สิงหาคม 2567 อบรมแบบ Hybrid ทั้ง Onsite และ Online

อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับปัญหาโครงสร้างและการถ่ายเทความร้อนด้วยซอฟต์แวร์ Ansys

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์...ด้วยซอฟต์แวร์ Ansys" วันที่ 12-13 มี.ค.67

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับปัญหาโครงสร้างและการถ่ายเทความร้อนด้วยซอฟต์แวร์ Ansys วันที่ 12-13 มีนาคม 2567

เอ็มเทค สวทช. เปิดหลักสูตรอบรม

ฝึกอบรมหลักสูตร "เทคโนโลยีไส้แบบชนิดละลายน้ำสำหรับงานหล่อโลหะ" จัดโดย MTEC วันที่ 20 ม.ค. 66 นี้

เอ็มเทค สวทช. จัดฝึกอบรมหลักสูตร "เทคโนโลยีไส้แบบชนิดละลายน้ำสำหรับงานหล่อโลหะ" (Water Soluble Core) วันที่ 20 มกราคม 2566 นี้

เอ็มเทค สวทช. เปิดหลักสูตรอบรม

เอ็มเทค สวทช. เปิดหลักสูตรอบรม "การแปรรูปยางด้วยการฉีดขึ้นรูปและการออกแบบแม่พิมพ์" วันที่ 29 - 30 พ.ย. 65 นี้ *ด่วน รับเพียง 15 ท่านเท่านั้น

เอ็มเทค สวทช. เปิดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแปรรูปยางด้วยการฉีดขึ้นรูปและการออกแบบแม่พิมพ์ Rubber Injection Molding and Mold Design" 29 - 30 พฤศจิกายน 2565 นี้

ขอเชิญชวนเข้าสมัครเป็น ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช.

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

PTSC จัดสัมมนา "ทางเลือกใหม่เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตด้วย Metal Additive Manufacturing และ 3D-Printing" 27 พ.ย. นี้ ที่ สวทช.

PTSC ร่่วม MTEC และ Renishaw Thailand เชิญชวนนักอุตสาหกรรมเข้าร่วมสัมมนาทางเลือกใหม่เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตด้วย Metal Additive Manufacturing / 3D-Printing in the Tooling (Mould and…