1 - 1 of 1 Articles

หัวจับเครื่องมือตัด ความแม่นยำสูง HPC Holder จาก Guehring

HPC Holder หัวจับความแม่นยำ และแรงยึดสูง สำหรับการจับยึดเครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพ เพื่องานที่ต้องการความเร็วสูง พร้อมความทนทานสูงสุด เหมาะสำหรับโปรแกรม iMachining จาก SOLID CAM