1 - 1 of 5 Articles

เครื่องวิเคราะห์สารเคลือบผิว (XRF Coatings Analyzer) รุ่น FT230 ให้คุณทำงานง่ายและเร็วขึ้นจาก Hitachi High-Tech

Hitachi High-tech เปิดบทใหม่สำหรับวิเคราะห์การชุบและเคลือบผิวด้วย FT230 XRF Coatings Analyzer

Hitachi High-Tech Analytical Science เปิดตัว FT230 XRF Coatings Analyzer กับบทใหม่ที่จะก้าวทันสายการผลิตปัจจุบัน ทำให้การควบคุมคุณภาพเป็นไปอย่างรวดเร็วและเรียบง่าย

เครื่องวิเคราะห์สารเคลือบผิว (XRF Coatings Analyzer) รุ่น X-Strata920 แม่นยำระดับไมครอนจาก Hitachi High-Tech เพื่องานอิเล็กทรอนิกส์-โลหะ

เครื่องวิเคราะห์สารเคลือบผิว (XRF Coatings Analyzer) รุ่น X-Strata920 แม่นยำระดับไมครอนจาก Hitachi High-Tech

XRF Coatings Analyzer รุ่น X-Strata920 สำหรับงานวิเคราะห์สารเคลือบผิวที่แม่นยำระดับไมครอน รองรับการวิเคราะห์สารเคลือบผิวมากกว่าร้อยชนิด

เครื่องวิเคราะห์ XRF แบบพกพา Hitachi High-Tech รุ่น X-MET8000 ระบุเกรดโลหะผสม-คุณสมบัติทางเคมี ใช้ได้กับหลายวัสดุ

เครื่องวิเคราะห์ XRF แบบพกพา Hitachi High-Tech รุ่น X-MET8000 ระบุเกรดโลหะผสม-คุณสมบัติทางเคมี ใช้ได้กับหลายวัสดุ

เครื่องวิเคราะห์ XRF แบบพกพา Hitachi รุ่น X-MET8000 ระบุเกรดโลหะผสมอย่างรวดเร็วและคุณสมบัติทางเคมีที่ถูกต้องของวัสดุหลากหลายประเภท

สู่การผลิตที่เหนือกว่า ด้วยเทคโนโลยีการวัดจาก ZOLLER

Universal Measuring Machine »genius« จาก ZOLLER เครื่องมือวัดชิ้นงานอเนกประสงค์เพื่อการวัดทูลส์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตัวช่วยในการผลิตชิ้นส่วนและทูลส์คุณภาพสูง

นวัตกรรมพบวิถีดั้งเดิม เพื่อแก้ปัญหาด้านมาตรวิทยา เทคโนโลยีจาก WENZEL

WENZEL เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมมาตรวิทยา โดยมีสินค้าที่โดดเด่นและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางได้แก่ 3D Metrology, Computed Tomography, Optical High Speed Scanning ในอุตสาหกรรมยานยนต…