1 - 1 of 6 Articles

EEC มอบชุดหุ่นยนต์ “มดบริรักษ์” ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ลดเสี่ยงโควิด-19 ให้กับ 4 โรงพยาบาลใหญ่ใน อีอีซี

อีอีซี มอบชุดหุ่นยนต์ “มดบริรักษ์” ให้กับ 4 โรงพยาบาลใหญ่ ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ลดเสี่ยงโควิด

อีอีซี มอบชุดระบบหุ่นยนต์ “มดบริรักษ์” ให้กับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวม 4 แห่ง

เอกชนผู้สนับสนุนโครงการ “มดบริรักษ์” เยี่ยมชมการดำเนินงานพัฒนาชุดระบบหุ่นยนต์ มอบ ฟีโบ้ มจธ. ส่งต่อช่วย รพ. 9 แห่ง ทั่วประเทศ

เอกชนผู้สนับสนุนโครงการ “มดบริรักษ์” เยี่ยมชมการดำเนินงานพัฒนาชุดระบบหุ่นยนต์ มอบ ฟีโบ้ มจธ. ส่งต่อช่วย รพ. 9 แห่ง ทั่วประเทศ

ภาคเอกชนและผู้มีจิตศรัทธาเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานพัฒนาชุดระบบหุ่นยนต์ฯ โครงการ “มดบริรักษ์” ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน (ฟีโบ้…

Mahidol University invents

ครั้งแรกของไทย!! มหิดล คิดค้น “หุ่นยนต์เอไอ-อิมมูไนเซอร์” ช่วยพัฒนาวัคซีน

มหาวิทยาลัยมหิดล คิดค้นนวัตกรรม “หุ่นยนต์เอไอ-อิมมูไนเซอร์ (AI-Immunizer)” ทดสอบภูมิคุ้มกันอัจฉริยะในการพัฒนาวัคซีน ยกระดับการพัฒนาวัคซีนของไทยสู่ระดับโลก

2 Medical robots from Mahidol Univerysity:

มหิดล โชว์นวัตกรรม 2 หุ่นยนต์ “เวสตี้-ฟู้ดดี้” สู้โควิด

สองนวัตกรรมจากม. มหิดล หุ่นยนต์เวสตี้ (Wastie) เก็บขยะติดเชื้อ และหุ่นยนต์ฟู้ดดี้ (Foodie) ส่งอาหาร-ยาในหอผู้ป่วย ลดความเสี่ยงอันตรายต่อการติดเชื้อ และทดแทนงานหนักของบุคลากรทางการ…

FACO, FIBO AGAINST COVID-19: FACO, หุ่นยนต์ไทยช่วยผู้ป่วยโควิด

“FIBO AGAINST COVID-19: FACO” หุ่นยนต์ไทยช่วยผู้ป่วยโควิด พร้อมปฏิบัติงานแล้ว

FACO ระบบหุ่นยนต์ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ ได้ผ่านการทดสอบการทำงานของระบบหุ่นยนต์และระบบควบคุมส่วนกลางในสภาวะเสมือนจริงแล้ว โดย FIBO เตรียมส่งมอบเพื่อปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาลเร็ว ๆ นี้

“FACO: FIBO AGAINST COVID-19” คือ ระบบหุ่นยนต์ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งใช้แพลตฟอร์มในการควบคุมการทำงาน

เอกชนลงขันสนับสนุน FIBO พัฒนา FACO : หุ่นยนต์สู้โควิด-19

3 บริษัทเอกชน ฟอร์มส์ ซินทรอน, ซิสโก้ ซีสเต็มส์, และแอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี ร่วมสนับสนุน FIBO พัฒนาระบบหุ่นยนต์ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ FACO เพื่อช่วยดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19