1 - 18 of 342 Articles

3 แนวคิดหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ ลดเวลางาน 30%

แนวคิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม เข้ามาปฏิวัติกระบวนการทำงานก่อสร้าง เพื่อตอบสนองต่อปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และลดระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานได้ถึง 30%

เมื่อ “กระจก” จะแทนที่ “เสาอากาศ”

NTT DoCoMo ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือค่ายญี่ปุ่น ร่วม AGC ผู้ผลิตกระจก อิเล็กทรอนิกส์ และเคมีภัณฑ์ พัฒนาเทคโนโลยี “Glass Antenna” เปลี่ยนกระจกอาคารเป็นสถานีรับส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ

Panasonic Electric Drive System

เปิดตัว ระบบขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้าชนิดใหม่จาก Panasonic

Panasonic ประกาศผลิตระบบขับเคลื่อนขนาดเล็กสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles: EV) รูปแบบใหม่พร้อมกับเทคโนโลยีพื้นฐานอื่น ๆ ให้กับผู้พัฒนายานยนต์ รวมถึงจักรยานยนต์ต่อไปในอนาคต