1 - 1 of 6 Articles

สวทช. โชว์ผลงานวิจัยเด่นปี 63 ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ ขยายผลสู่การใช้จริง

สวทช. โชว์ผลงานวิจัยเด่นปี 63 ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ ขยายผลสู่การใช้จริง

ผลงาน สวทช. ปี 2563 สร้างการลงทุนในภาคการผลิตและบริการมูลค่า 13,796 ล้านบาท และจดทรัพย์สินทางปัญญา 451 คำขอซึ่งเป็นอันดับ 1 ของประเทศ

โครงการเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหาร (Food Accelerate) ปี 2564 โดยศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช. หรือ NSTDA)

ขอเชิญสมัครเข้าร่วม "โครงการเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหาร” ประจำปี 2564

โครงการเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหาร (Food Accelerate) ปี 2564 เปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจ ภายในวันที่ 15 ก.พ.นี้

วว. ผนึกกำลัง ภาครัฐ-เอกชน ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมขนส่ง-โลจิสติกส์ของประเทศ

วว. ผนึกกำลัง ภาครัฐ-เอกชน ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมขนส่ง-โลจิสติกส์ของประเทศ

วว. สวทช. สมอ. และโชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง ร่วมลงนามสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์

ITAP NSTDA จัดสัมมนาฟรี ในหัวข้อ “การสร้างแนวคิดพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจนวัตกรรมเพื่อผู้สูงวัย” วันที่ 6 ต.ค.63

ฟรี ! ITAP สวทช. จัดสัมมนาหัวข้อ “การสร้างแนวคิดพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจนวัตกรรมเพื่อผู้สูงวัย” วันที่ 6 ต.ค.63

สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน 1 คน /นิติบุคคล เท่านั้น โดยรับสมัครภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2563

Nectec รับสมัครโรงงานนำร่อง ร่วมโครงการ IDA Platform อัปเกรดสู่ Smart Factory ภายใน 31 ก.ค. 63

IDA Platform แพลตฟอร์มชื่อมโยงข้อมูลจากจากอุปกรณ์ IoT ตรวจจับสัญญาณต่าง ๆ จากเครื่องจักรในกระบวนการผลิต สู่การวิเคราะห์และบูรณาการข้อมูล

ก.วิทย์ฯ - สวทช. เผย “10 เทคโนโลยีที่ควรจับตามอง” พร้อมโชว์ผลงานวิจัยน่าลงทุน ขับเคลื่อนประเทศด้วย วทน. ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัยที่น่าลงทุนประจำปี 2561 ภายใต้งาน Thailand Tech Show 2018