1 - 1 of 14 Articles

จับตา “ญี่ปุ่น” หันใช้พลังงานนิวเคลียร์ - พลังงานหมุนเวียน เพื่อลดการปล่อยคาร์บอน | ข่าวอุตสาหกรรม

จับตา “ญี่ปุ่น” หันใช้พลังงานนิวเคลียร์ - พลังงานหมุนเวียน เพื่อลดการปล่อยคาร์บอน | ข่าวอุตสาหกรรม

ปัจจุบันญี่ปุนอยู่ระหว่างการดำเนินแผนพลังงานฉบับที่ 6 กำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 46% ภายในปีงบประมาณ 2573 เมื่อเทียบกับปี 2556 วางสัดส่วนแหล่งพลังงาน 20-22% จากพลัง…

จับตา “ญี่ปุ่น” หันใช้พลังงานนิวเคลียร์ - พลังงานหมุนเวียน เพื่อลดการปล่อยคาร์บอน

จับตา “ญี่ปุ่น” หันใช้พลังงานนิวเคลียร์ - พลังงานหมุนเวียน เพื่อลดการปล่อยคาร์บอน

ปัจจุบันญี่ปุนอยู่ระหว่างการดำเนินแผนพลังงานฉบับที่ 6 กำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 46% ภายในปีงบประมาณ 2573 เมื่อเทียบกับปี 2556 วางสัดส่วนแหล่งพลังงาน 20-22% จากพลัง…

Net-Zero Industry Act  กฎหมายว่าด้วยอุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

Net-Zero Industry Act กฎหมายว่าด้วยอุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

คณะกรรมาธิการยุโรปเสนอพระราชบัญญัติ "Net-Zero Industry Act" เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้สหภาพยุโรปเป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีสะอาด หวังบรรลุแผน Fit-for-55 และ REPowerEU2 ได้สำเร็จ

สหภาพยุโรปเล็งทบทวน รับคาร์บอนเครดิตเข้าตลาดคาร์บอน | ข่าวอุตสาหกรรม

สหภาพยุโรปเล็งทบทวน รับคาร์บอนเครดิตเข้าตลาดคาร์บอน | ข่าวอุตสาหกรรม

สหภาพยุโรปกำลังพิจารณารับเครดิตการกำจัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือคาร์บอนเครดิตเข้าสู่ตลาดคาร์บอนของกลุ่ม โดยคณะกรรมาธิการมีเวลาจนถึงปี 2569 ในการตัดสินใจ

สหภาพยุโรปเล็งนำคาร์บอนเครดิต หวังกระตุ้นตลาดคาร์บอนให้คึกคัก

สหภาพยุโรปเล็งทบทวน รับคาร์บอนเครดิตเข้าตลาดคาร์บอน

สหภาพยุโรปกำลังพิจารณารับเครดิตการกำจัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือคาร์บอนเครดิตเข้าสู่ตลาดคาร์บอนของกลุ่ม โดยคณะกรรมาธิการมีเวลาจนถึงปี 2569 ในการตัดสินใจ

EXIM BANK จับมือ เวฟ บีซีจี ดันผู้ประกอบการ-เกษตรกรไทย ใช้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียน RECs

EXIM BANK จับมือ เวฟ บีซีจี ดันผู้ประกอบการ-เกษตรกรไทย ใช้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียน RECs และคาร์บอนเครดิต

EXIM BANK จับมือ เวฟ บีซีจี ผลักดันผู้ประกอบการและเกษตรกรไทยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ใช้พลังงานสะอาดแก้ปัญหาโลกร้อนผ่านกลไก Renewable Energy Certificates (RECs) เพิ่มขีดความสามารถใ…

ใกล้ความจริง..ภาษีคาร์บอนในภาคขนส่งทางเรือ

ใกล้ความจริง..ภาษีคาร์บอนในภาคขนส่งทางเรือ

องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ระบุ ใกล้บรรลุข้อตกลงเก็บภาษีคาร์บอนภาคอุตสาหกรรมขนส่งทางเรือ คาดมาตรการนี้มีแนวโน้มที่จะได้รับการรับรองในปี 2568

พีทีที โกลบอล เคมิคอล (GC) จับมือ มิตซูบิชิ เฮฟวี อินดัสทรีส์ เอเชีย แปซิฟิก (MHI-AP) ร่วมศึกษาโซลูชันคาร์บอนต่ำและเป้าหมาย Net Zero

GC ร่วม MHI-AP ผนึกกำลังโซลูชันคาร์บอนต่ำและเป้าหมาย Net Zero

พีทีที โกลบอล เคมิคอล (GC) จับมือ มิตซูบิชิ เฮฟวี อินดัสทรีส์ เอเชีย แปซิฟิก (MHI-AP) ร่วมศึกษาการใช้ไฮโดรเจน แอมโมเนีย และเทคโนโลยี CCS เพื่อพัฒนาโรงงานปิโตรเคมีขนาดใหญ่ มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, กระทรวงอุตสาหกรรม, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, Smart Eco Industrial Estate, ECO Industrial Town

Eco Innovation Forum 2023 ชูแนวคิด MIND INSPIRE for Eco 2023 ตอกย้ำโรงงานยกระดับสู่ความยั่งยืน

สภาอุตสาหกรรมฯ โดยสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมฯ จัดงานสัมมนาวิชาการ Eco Innovation Forum ภายใต้แนวคิด MIND INSPIRE for Eco 2023” ยกระดับโรงงานส…

กรมโรงงานอุตสาหกรรม จับมือ 7 ผู้ประกอบการ ลงนาม MOU ในการลดมลภาวะทางอากาศและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโรงงานอุตสาหกรรม

กรมโรงงานฯ จับมือ 7 ผปก. ยกระดับการลด CO2 ในภาคอุตสาหกรรม

กรมโรงงานฯ จับมือ 7 ผู้ประกอบการ ลงนาม MOU ในการลดมลภาวะทางอากาศและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโรงงานอุตสาหกรรม

Boeing โบอิ้งเล็งผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF)

โบอิ้งเล็งผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF)

Biofuel หรือ น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ เป็นหนึ่งทางเลือกของน้ำมันอากาศยาน ซึ่ง “โบอิ้ง” (Boeing) มีความคืบหน้าในการผลิต “น้ำมันอากาศยานที่ยั่งยืน” หรือ Sustainable Aviation Fuel (SAF) มาติดตามในคลิปนี้

เอส ไอ จี เดินหน้าสู่ Net Zero หรือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

เอสไอจี ก้าวสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593

เอส ไอ จี เดินหน้าสู่ Net Zero ตามแนวทางมาตรฐานการส่งเสริมให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอิงกับเป้าหมายบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (SBTi)

Boeing, Aerospace, Aviation, อุตสาหกรรมการบิน, น้ำมันอากาศยาน, Sustainable Aviation Fuel, SAF, ลดการปล่อยคาร์บอน, ASEAN, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โบอิ้งเล็งผลิต “เชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน” ในอาเซียน

Boeing เล็งผลิต “เชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน” Sustainable Aviation Fuel (SAF) ในอาเซียน เผยมีศักยภาพจัดหาวัตถุดิบได้มากถึง 40% ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการลดการปล่อยคาร์บอนของอุตสาหกรรมการบิน

อินโนพาวเวอร์ INNOPOWER, Energy Ignition Ventures – EV Charger – Renewable Energy Certificate (REC), การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), EGAT

กลุ่มบริษัท กฟผ. ดันอินโนพาวเวอร์ ขับเคลื่อน Roadmap Energy Transition

INNOPOWER เปิดตัว 3 หน่วยธุรกิจกำลังหลักในการสร้างการเติบโต และขับเคลื่อน 3 เรือธงด้านนวัตกรรมพลังงานของไทย Energy Ignition Ventures, EV Charger และ Renewable Energy Certificate (REC)