1 - 1 of 1 Articles

 “สถาบันยานยนต์” จับมือ เกาหลี ลงนามผ่านทางไกลฝ่าวิกฤตโควิดโลกเพื่อพัฒนายานยนต์สมัยใหม่ และแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า

สถาบันยานยนต์ จับมือ เกาหลี ลงนามผ่านทางไกลฝ่าวิกฤตโควิดโลกเพื่อพัฒนายานยนต์

สถาบันยานยนต์ ร่วมกับ Korea Conformity Laboratories (KCL) ลงนาม MOU สร้างความร่วมมือด้านการทดสอบ วิจัยพัฒนายานยนต์สมัยใหม่ และแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า