1 - 1 of 1 Articles

NOK เสริมกำลังผลิต FCP ยานยนต์

NOK เสริมแกร่งธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยเลือกเสริมกำลังผลิต Flexible Printed Circuits (FPC) เพื่อมุ่งสู่กลุ่มยานยนต์ที่คาดว่าจะสูงยิ่งขึ้นจากความต้องการด้านการขับขี่อัตโนมัติและรถยนต์ไฟฟ้า