1 - 1 of 5 Articles

OMRON ผู้นำเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ มั่นใจ โรงงานไทยไม่ตกขบวนเทคโนโลยี 4.0 ลงทุนเพิ่มต่อเนื่อง

OMRON ELECTRONICS เผยแนวทางการดำเนินงานเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมสู่การผลิตที่มีศักยภาพ ยกระดับเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทยสู่ยุค 4.0 ในหลายประเด็นที่น่าสนใจ ติดตามอ่านในบทสัมภาษณ์นี้

Omron ขยายการผลิตในจีน สนองความต้องการระบบอัตโนมัติ

Omron เสริมกำลังผลิตบริษัทลูกที่เซี่ยงไฮ้ เพื่อยกระดับกำลังผลิตชิ้นส่วนสำหรับอุปกรณ์ควบคุม Factory Automation (FA) และตั้งเป้าเสริมกำลังผลิตเซ็นเซอร์ประเภทต่าง ๆ ห้อยู่ที่เดือนละ 1.7 ล้านหน่วยภายในปีงบประมาณ 2020

อุปสงค์เครื่องจักรไทย สัญญาณการพัฒนาสู่ยุคอัตโนมัติจากปัญหาขาดแคลนแรงงาน

ธุรกิจด้านเครื่องจักรเครือญี่ปุ่นในประเทศไทยเริ่มจับสัญญาณได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ โดยอุปสงค์หุ่นยนต์ที่เพิ่มขึ้นจากการนำหุ่นยนต์ไปใช้เปลี่ยนการผลิตแบบเดิมให้เป็นแบบอัต…