1 - 1 of 2 Articles

สศอ. ยกระดับอุตฯ บรรจุภัณฑ์ จับมือ ม. เกษตรฯ พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล เตรียมความพร้อมให้ภาคส่วนต่าง ๆ

สศอ. ยกระดับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ร่วมกับภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ (Packaging Intelligence Unit)

สศอ. เผยความคืบหน้าPackaging Intelligence Unit ปี 2561

สศอ. เผยความคืบหน้าการดำเนินโครงการ Packaging Intellingence Unit ปี 2561 อันเป็นระบบข้อมูลเชิงลึกเพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ และยอมรับการก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0