1 - 1 of 3 Articles

จับตา “เซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกต์” แทนที่แผงโซล่าเซลล์ | ข่าวอุตสาหกรรม

จับตา “เซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกต์” แทนที่แผงโซล่าเซลล์ | ข่าวอุตสาหกรรม

เซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสกี้ (PSC) กำลังเป็นตัวเลือกชั้นนำสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์รุ่นต่อไป เนื่องจากมีกระบวนการผลิตน้อยลง ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดต้นทุน และสามารถทำให้เบาลงและบางลงได้

จับตา “เซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกต์” แทนที่แผงโซล่าเซลล์

จับตา “เซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกต์” แทนที่แผงโซล่าเซลล์

เซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสกี้ (PSC) กำลังเป็นตัวเลือกชั้นนำสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์รุ่นต่อไป เนื่องจากมีกระบวนการผลิตน้อยลง ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดต้นทุน และสามารถทำให้เบาลงและบางลงได้

“เซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกต์” จากอิงค์เจ็ท

“เซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกต์” จากอิงค์เจ็ท

Toin University of Yokohama พัฒนาเทคนิคการพิมพ์เซลล์แสงอาทิตย์ด้วยเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท หวังต่อยอดใช้ผลิตให้ได้ในทุกกระบวนการ