1 - 1 of 3 Articles

บริษัทญี่ปุ่น ลงทุน ฟิลิปปินส์

เพราะเหตุใด "ธุรกิจญี่ปุ่น" สนใจ "ลงทุนฟิลิปปินส์"

บริษัทญี่ปุ่นเข้าไปลงทุนในฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2005 ซึ่งมีเพียง 600 บริษัท กระทั่งล่าสุดในปี 2020 มีบริษัทญี่ปุ่นในฟิลิปปินส์รวม 1,418 บริษัท

ฟิลิปปินส์ไฟเขียว เดินหน้าผลิตสถานีชาร์จรถไฟฟ้าความเร็วสูง หวังยกประเทศเป็นฮับ EV ในอนาคต

ฟิลิปปินส์ไฟเขียว อนุมัติลงทุน “ฐานการผลิตแท่นชาร์จรถไฟฟ้าความเร็วสูง” หวังขึ้น “ฮับผลิตชิ้นส่วนรถอีวี”

รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ยกระดับการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า อนุมัติให้การผลิตสถานีชาร์จรถไฟฟ้าความเร็วสูงในประเทศ

มาตรการปกป้องการนำเข้ารถยนต์ของ

ตามติด! มาตรการปกป้องการนำเข้ารถยนต์ของ "ฟิลิปปินส์" ตลาดส่งออกท็อปทรีของไทย

รัฐบาลฟิลิปปินส์ออกมาตรการ Safeguard ปกป้องการนำเข้ารถยนต์ ลดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศ หวังดึงลงทุนจากต่างชาติให้เข้ามาตั้งฐานการผลิต