1 - 1 of 7 Articles

สู้สงครามการค้า Toshiba Machine ปรับผัง ใช้ไทยผลิตป้อนสหรัฐแทนจีน

สงครามการค้ากระตุ้น Toshiba Machine ปรับผังการผลิตครั้งใหญ่ เน้นความต้องการในภูมิภาคจีนแทนส่งออก ส่วนด้านส่งออกเลือกไทยผลิตแทน

“การผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ในอนาคต”

สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย เชิญร่วมการสัมมนา “การผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ในอนาคต” วันที่ 4 เมษายน นี้ น. ณ ห้องเคสเบี้ยน ชั้น 1 โรงแรมเดอะ ไทด์ รีสอร์ท บางแสน

Workshop “การประยุกต์ใช้โปรแกรมวิเคราะห์การไหลของพลาสติก เพื่อลดต้นทุนการผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกและรองรับเทคโนโลยีด้านการผลิตขั้นสูง”

TGI เชิญชวนผู้ประกอบการ เข้าร่วมงานสัมมนา Workshop “การประยุกต์ใช้โปรแกรมวิเคราะห์การไหลของพลาสติก เพื่อลดต้นทุนการผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกและรองรับเทคโนโลยีด้านการผลิตขั้นสูง” วันที…

การฉีดขึ้นรูปพลาสติกแบบหลายวัสดุ ตอนที่ 3 (Multi-Component Injection Moulding) ขั้นตอนการผลิตของการฉีดขึ้นรูปพลาสติกแบบหลายวัสดุ

(ตอนที่ 3) พลาสติกเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติของพลาสติกที่โดดเด่น ทั้งเรื่องของความเหนียวยืดหยุ่นตัวได้ดีและสามารถหลอมละลายนำกลับมาใช้งานได้ใหม่จึงมีกระบวนการขึ้นรูปพลาสติกหลากหลายรูปแบบด้วยกัน

การฉีดขึ้นรูปพลาสติกแบบหลายวัสดุ ตอนที่ 2 (Multi-Component Injection Moulding) ลักษณะชิ้นงานที่ได้จากการฉีดขึ้นรูปพลาสติกแบบหลายวัสดุ

(ตอนที่ 2) พลาสติกเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติของพลาสติกที่โดดเด่น ทั้งเรื่องของความเหนียวยืดหยุ่นตัวได้ดีและสามารถหลอมละลายนำกลับมาใช้งานได้ใหม่จึงมีกระบวนการขึ้นรูปพลาสติกหลากหลายรูปแบบด้วยกัน

กระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติกแบบหลายวัสดุ ตอนที่ 1 (Multi-Component Injection Moulding Process)

พลาสติกเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติของพลาสติกที่โดดเด่น ทั้งเรื่องของความเหนียวยืดหยุ่นตัวได้ดีและสามารถหลอมละลายนำกลับมาใช้งานได้ใหม่จึงมีกระบวนการขึ้นรูปพลาสติกหลากหลายรูปแบบด้วยกัน