1 - 1 of 4 Articles

กรมส่งเสริมการค้าฯ ผนึก สนง.ส่งเสริมนวัตกรรม จัด PM Award ปี’62 มุ่งพัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการไทยมุ่งสู่สากล

รางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime minister’s EXport Award 2019) ปีนี้มีรางวัลทั้งหมด 7 ประเภท โดยมีบริษัทที่ได้รับคัดเลือกรับรางวัล 573 บริษัท

ก.อุตฯ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562

กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัลอุตสาหกรรมประจำปี พ.ศ. 2562 หวังให้เกิดการพัฒนาศักยภาพเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0

สศอ. เปิดตัวรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ

กระทรวงอุตสาหกรรม มอบ สศอ. รับผิดชอบหลักเกณฑ์และคัดเลือกสถานประกอบการเพื่อเข้ารับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพเป็นปีแรก

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นและรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยมอาจเป็นของคุณ!! รีบส่งก่อนหมดเขต

กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น และรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2561 หมดเขตรับสมัคร 16 มีนาคมนี้