1 - 1 of 7 Articles

ดัชนีราคาผู้ผลิตไทย 2564 เดือนสิงหาคม

ดัชนีราคาผู้ผลิตไทย 2564 เดือน ส.ค. ปรับตัวดีต่อเนื่อง หวัง "มาตรการผ่อนปรน" ช่วยฟื้นการบริโภคในประเทศ

'พาณิชย์' เปิดเผยสรุปรายงานดัชนีราคาผู้ผลิตของไทยปี 2564 ประจำเดือนสิงหาคม และยอดเฉลี่ยรวม 8 เดือน

วัตถุดิบขาดตลาด ราคาพุ่ง ดันสินค้าจีนขยับขึ้นราคาแล้ว

ขึ้นราคา เหล็ก-ทองแดง-วัตถุดิบ ดันสินค้าจีน ปรับราคาแล้ว

ปัญหาวัตถุดิบที่ขาดตลาด ราคาพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง ทำให้สินค้าจีนหลายชนิดเริ่มปรับขึ้นราคาแล้ว กระทบดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศจีน สูงสุดรอบ 12 ปี