1 - 2 of 22 Articles

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้ารับคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2564 ประเภทการเพิ่มผลผลิต ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2564

ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสมัครเข้ารับคัดเลือก "รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2564 ประเภทการเพิ่มผลผลิต”

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้ารับคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2564 ประเภทการเพิ่มผลผลิต ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2564

สุมิพล เปิดตัว Visualization by IoT เชื่อมโรงงานสู่สายการผลิตประสิทธิภาพสูง

สุมิพล เปิดตัว Visualization by IoT เชื่อมโรงงานสู่สายการผลิตประสิทธิภาพสูง

Sumipol ดัน IoT Factory เปิดตัว Visualization by IoT ให้บริการ 1.วางระบบ 2. ออกแบบการแสดงผล 3. ปรับปรุงพัฒนาสายการผลิต สู่โรงงานประสิทธิภาพสูง

FTPI Training, OEE: Overall Equipment Effectiveness, 27 October 2020

สถาบันเพิ่มผลผลิต จัดอบรมหลักสูตร "OEE: การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร” วันที่ 27 ต.ค. 63

หลักสูตร OEE มุ่งหมายให้ผู้อบรมสามารถกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา และปรับปรุงการใช้เครื่องจักรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด และลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำลง

โครงการ SHAP เฟส 2 พบค่าเฉลี่ยความสุขพนักงานเพิ่ม 8.15% ดันศักยภาพกระบวนการผลิตโต 7.84%

เผยดัชนีความสุขพนักงานเพิ่ม ดันผลผลิตและกำไรสูงขึ้น ‘กสอ.-สสส.’ เปิดโครงการสร้างความสุขผู้ประกอบการไทย

โครงการ SHAP เฟส 2 พบค่าเฉลี่ยความสุขพนักงานเพิ่ม 8.15% ดันศักยภาพกระบวนการผลิตโต 7.84%

TGI ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาฟรี Productivity & Benefits Of Industrial IoT In Smart Factory โรงแรมเมเปิล บางนา

TGI ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาฟรี "Productivity & Benefits Of Industrial IoT In Smart Factory" 22 ก.ค.นี้ (รับจำนวนจำกัด)

สถาบันไทย-เยอรมัน จัดงานสัมมนาฟรี "Productivity & Benefits Of Industrial IoT In Smart Factory” โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมสู่ความเป็นโรงงานอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตตามแนวท…

สถาบันเพิ่มฯ ขอเชิญผู้ประกอบการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการ Reboot Productivity ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญผู้ประกอบการภาคการผลิตทุกกลุ่มอุตสาหกรรม สมัครเข้าร่วมโครงการ Reboot Productivity ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาองค์กรและยกระดับผลิตภาพได้อย่างเป็นระบบ…

“สถาบันยานยนต์” เปิดอบรม “หลักการพื้นฐานระบบการผลิตแบบโตโยต้า” (TPS CONCEPT) 24 มิ.ย.63 นี้

หลักสูตรเรียนรู้การจัดการและระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System : TPS CONCEPT) ที่ได้รับการยอมรับในแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ สถาบันยานยนต์

สถาบันยานยนต์จัดฝึกอบรม “หลักการพื้นฐานระบบการผลิตแบบโตโยต้า” (TPS CONCEPT) 25 มี.ค.นี้

หลักสูตรเรียนรู้การจัดการและระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System : TPS CONCEPT) ที่ได้รับการยอมรับในแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์ รับสมัครภายในวันที่ 19 มีนาคมนี้

สถาบันเพิ่มผลผลิตฯ ครบรอบ 25 ปี ขับเคลื่อนผลิตภาพภาคอุตสาหกรรม ชูแนวคิด “Transforming Productivity for Tomorrow Success”

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ครบรอบ 25 ปี จัดงานสัมมนานานาชาติยิ่งใหญ่ “International Forum on Transforming Productivity for Tomorrow Success” หวังส่งเสริม และพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยให้…

เลื่อนการจัดงาน "TaeguTec SFEEDTEC Seminar 2020” วันที่ 11 กุมภาพันธ์นี้ ออกไป เหตุจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า

ตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่เป็นภาวะฉุกเฉินสาธารณสุขทั่วโลก ทางผู้จัดงาน "TaeguTec SFEEDTEC Seminar 2020” ซึ่งเดิมมีกำหนดจัดในวันที่ 11 กุมภาพ…

สถาบันยานยนต์จัดฝึกอบรม “หลักการพื้นฐานระบบการผลิตแบบโตโยต้า” (TPS CONCEPT) 22 ม.ค.นี้

หลักสูตรเรียนรู้การจัดการและระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System) ที่ได้รับการยอมรับในแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์ รับสมัครภายในวันที่ 15 มกราคมนี้

อบรม “เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ” ลดความสูญเสียและปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยสถาบันเพิ่มฯ 10-11 ต.ค.นี้

“IE Techniques for Productivity Improvement” หลักสูตรในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปรับปรุงกระบวนการ โดยเน้นด้านการศึกษาวิธีการทำงาน การวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุง ตลอดจนเทคนิ…

เปิดอบรมหลักสูตร “หลักการพื้นฐานระบบการผลิตแบบโตโยต้า” (TPS CONCEPT) 25 ก.ย.นี้ ณ สถาบันยานยนต์

หลักสูตรเรียนรู้การจัดการและระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System) ที่ได้รับการยอมรับในแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์ รับสมัครภายในวันที่ 18 ก.ย.นี้

สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) ได้เปิดอย่างเป็นทางการแล้วในพื้นที่เขต EEC นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 62

SIMTec “ประตูสู่ปัญญา” เปิดแล้ว! พลิกโฉมอุตสาหกรรมการผลิตยุค 4.0 รองรับ EEC

สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) ได้เปิดอย่างเป็นทางการแล้วในพื้นที่เขต EEC นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 62

Digital Productivity Improvement เพิ่มผลิตภาพองค์กรด้วย Digital & Technology

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “Digital Productivity Improvement เพิ่มผลิตภาพองค์กรด้วย Digital & Technology” ในวันที่ 26 กันย…

“ทางออกที่ใช่ของอุตสาหกรรมการผลิต” รอคุณอยู่ !

ส.อ.ท. ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “หลักสูตร Lean Automation รุ่น 4” ทางออกที่ใช่ของอุตสาหกรรมการผลิต เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 9 สิงหาคม ด่วน ! รับเพียง 15 คนเท่านั้น

การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในโลกอุตสาหกรรมยุคใหม่ (Industrial Paradigm Shifts)

บทความนี้หยิบยก กรอบความคิดในการบริหารอุตสาหกรรม ที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ (Industrial Paradigm Shift) 4 ประเด็น คือ Mass Customiztion, Speed (to market) with Accurac…

สถาบันเพิ่มฯ เปิดอบรม “Driving Productivity through Human Centered Development”

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร Driving Productivity through Human Centered Development การขับเคลื่อนผลิตภาพโดยมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม …

Denso และ Sumipol ลงนามความร่วมมือผลักดันอุตสาหกรรมไทยสู่ Lean Automation ภายในงานสัมมนา “เพิ่ม Productivity อย่างได้ผลด้วย Lean Automation”

Denso ร่วม Sumipol จัดงานสัมมนาผู้บริหาร “เพิ่ม Productivity อย่างได้ผลด้วย Lean Automation” เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 62 ณ รร.นิกโก้ มีผู้ร่วมงานกว่า 200 คน พร้อมพิธีลงนาม MOU ก่อตั้ง LASI แห่งที่ 2

สอท. สนับสนุน DENSO และสุมิพล จัดสัมมนา “เพิ่ม Productivity อย่างได้ผลด้วย Lean Automation” วันที่ 3 ก.ค. นี้

งานสัมมนาเพื่อผู้ประกอบการที่กำลังปรับปรุงและพัฒนาระบบการผลิตไปสู่ Industry 4.0 ซึ่งผู้บริหารระดับสูงของ DENSO มาร่วมบรรยายด้วยในครั้งนี้ เพื่อนำไปสู่แนวปฏิบัติได้อย่างถูกต้องสำเร็จตามเป้าหมาย