1 - 1 of 2 Articles

IBM เตรียมเปิดใช้ ควอนตัมคอมพิวเตอร์ 20 คิวบิทผ่านคลาวด์ในสิ้นปีนี้

IBM เปิดให้บริการระบบ “IBM Q” ควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่ใช้โพรเซสเซอร์ 20 คิวบิทผ่านทางคลาวด์ภายในสิ้นปี และเปิดเผยความสำเร็จของเครื่องทดสอบรุ่น 50 คิวบิท ที่จะถูกใช้เป็น IBM Q ยุคถัดไป