1 - 3 of 46 Articles

4 หน่วยงานรัฐ ร่วม เอกชน หนุนแนวทางข้อเสนอการนำกองทุน ววน. กำหนดทิศทางการลงทุนอุตฯ ยานยนต์สมัยใหม่

4 หน่วยงานรัฐ ร่วม เอกชน หนุนแนวทางข้อเสนอการนำกองทุน ววน. กำหนดทิศทางการลงทุนอุตฯ ยานยนต์สมัยใหม่

(สกสว.) ร่วมกับ (สศช.) จัดเวทีเสวนา “การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ” ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ การเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่

กรมโรงงานฯ เร่ง ร.ง.4 เข้มงวดการอนุญาตโรงงานกำจัดกาก

กรมโรงงานฯ เร่ง ร.ง.4 เข้มงวดการอนุญาตโรงงานกำจัดกาก

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ปรับปรุงการออกใบอนุญาต ร.ง.4 โดยปรับลดขั้นตอนให้สั้นลง และออกใบอนุญาตให้รวดเร็วขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน

ปัญหากากแคดเมียม และข้อเสนอของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)

ปัญหากากแคดเมียม และข้อเสนอของสภาอุตสาหกรรมฯ

ส.อ.ท. ชี้ปัญหากากแคดเมียม เผยข้อเสนอมาตรการระยะยาว พร้อมจับมือ กนอ. ออกมาตรฐาน Eco Factory for Waste Processor รับรองโรงงานรับบำบัดกำจัดและรีไซเคิลมาตรฐาน ปัจจุบันรับรองแล้ว 16 แห่ง

หลักสูตร “เทคนิคการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตพลาสติก” รุ่น 3 วันที่ 26 เม.ย. 67 นี้

หลักสูตร “เทคนิคการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตพลาสติก” รุ่น 3 วันที่ 26 เม.ย. 67 นี้

สถาบันพลาสติกขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกร่วมอบรมหลักสูตร “เทคนิคการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตพลาสติก” รุ่น 3 แก้ปัญหา 7 ด้านสำคัญของกระบวนการผลิต วันที่ 26 เมษายน 2567 นี้

อบรมหลักสูตร

อบรมหลักสูตร "เทคโนโลยีการรีไซเคิลพลาสติก" รุ่นที่ 2 ณ สถาบันพลาสติก | ข่าวอุตสาหกรรม

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "เทคโนโลยีการรีไซเคิลพลาสติก" รุ่นที่ 2 ในวันที่ 22 มีนาคม 2567

เชิญชวนผู้ประกอบการร่วมอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีการรีไซเคิลพลาสติก รุ่นที่ 2

ชวนผู้ประกอบการร่วมอบรมหลักสูตร "เทคโนโลยีการรีไซเคิลพลาสติก" รุ่นที่ 2 วันที่ 22 มี.ค. 67 ณ สถาบันพลาสติก

เชิญชวนผู้ประกอบการร่วมอบรมหลักสูตร "เทคโนโลยีการรีไซเคิลพลาสติก" รุ่นที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคตมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ทุกภาคส่วนต้องตระหนัก และใส่ใจดูและรักษาสิ่…

โคเวสโตร ฉลองหลักชัยบรรลุแผนขยายกำลังการผลิตวัสดุโพลีคาร์บอเนตรีไซเคิลทั้งในไทยและจีน

โคเวสโตร ฉลองหลักชัยบรรลุแผนขยายกำลังการผลิตวัสดุโพลีคาร์บอเนตรีไซเคิลทั้งในไทยและจีน

โคเวสโตร ขยายขีดความสามารถของโรงงานมาบตาพุด พร้อมขยายไลน์การผลิตวัสดุโพลีคาร์บอเนตรีไซเคิลโดยเฉพาะเป็นครั้งแรกที่โรงงานในเซี่ยงไฮ้ด้วยกำลังการผลิต 25,000 ตันต่อปี ตั้งเป้าจัดหาวัสด…

Canon พัฒนาพลาสติกรีไซเคิล PET เทียบได้กับโพลีคาร์บอเนต

Canon พัฒนาพลาสติกรีไซเคิล PET ทนไฟและแข็งแรง เทียบได้กับโพลีคาร์บอเนต

Canon เผยโฉมความก้าวหน้าด้านความยั่งยืน พลาสติก PET รีไซเคิลใหม่ที่ทนไฟและแข็งแรง ซึ่งเทียบได้กับโพลีคาร์บอเนต สำหรับอุปกรณ์สำนักงาน

ปตท. - GPSC - Nuovo Plus ผนึก TES ศึกษาการตั้งโรงงานรีไซเคิลแบตเตอรี่ในไทย

ปตท. - GPSC - Nuovo Plus ผนึก TES ศึกษาการตั้งโรงงานรีไซเคิลแบตเตอรี่ในไทย

ปตท. - GPSC - Nuovo Plus ผนึก TES ศึกษาความเป็นไปได้การลงทุนตั้งโรงงานรีไซเคิลแบตเตอรี่ในไทย โดยถือเป็นการรุกธุรกิจแบตเตอรี่อย่างครบวงจรของกลุ่ม ปตท.

Dow Packaging Innovation Awards ครั้งที่ 35 รางวัลนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ระดับโลก, ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน

Dow จับมือ “แอบโซลูท เฟล็กซิเบิ้ล” พัฒนาถุงบรรจุอาหารรีไซเคิลได้

Dow หนุนผู้ประกอบการอาหารไทย บุกตลาดยุโรป จับมือ “แอบโซลูท เฟล็กซิเบิ้ล” พัฒนาถุงบรรจุอาหารรีไซเคิลได้

วว. Dow และพันธมิตร เปิดศูนย์ MRF แปรรูปวัสดุรีไซเคิลคุณภาพสูงแห่งแรกของไทย พร้อมนำร่อง ลดขยะ สร้างอาชีพ กระจายรายได้ให้ชุมชน, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

วว. Dow และพันธมิตร เปิดศูนย์ MRF แปรรูปวัสดุรีไซเคิลคุณภาพสูงแห่งแรกของไทย

วว. Dow และพันธมิตร เปิดศูนย์ MRF แปรรูปวัสดุรีไซเคิลคุณภาพสูงแห่งแรกของไทย พร้อมนำร่อง ลดขยะ สร้างอาชีพ กระจายรายได้ให้ชุมชน

วว. ร่วมมือ AEPW กทม. PPP Plastic จัดตั้ง Smart Recycling Hub ชู “กรุงเทพมหานคร” โมเดลต้นแบบจัดการแปรรูปวัสดุรีไซเคิล, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

เปิด Smart Recycling Hub จัดการและแปรรูปวัสดุรีไซเคิลครบวงจร นำพลาสติกกลับสู่ระบบ 50,000 ตันต่อปี

วว. ร่วมมือ AEPW กทม. PPP Plastic จัดตั้ง Smart Recycling Hub ชู “กรุงเทพมหานคร” โมเดลต้นแบบจัดการแปรรูปวัสดุรีไซเคิล ตั้งเป้าขยายผลไปยังพื้นที่ EEC

ส.อ.ท. ตั้งโครงการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมไทย

ส.อ.ท. ตั้งโครงการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมไทย

สภาอุตฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างไทย-สหภาพยุโรป พร้อมตั้งโครงการการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (EPR) ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

เปลี่ยนขวดพลาสติกเป็น ‘MOFs’ วัสดุนาโนขั้นสูง ตัวช่วยจับ CO2

เปลี่ยนขวดพลาสติก สู่นวัตกรรมดักจับ CO2 ด้วย MOFs วัสดุนาโนขั้นสูง

นักวิจัยนาโนเทค สวทช. เพิ่มค่าขวดพลาสติกธรรมดาให้กลายเป็น “วัสดุนาโนขั้นสูง” อย่าง MOFs หรือวัสดุโครงข่ายโลหะอินทรีย์ ตัวช่วยดักจับและกักเก็บ “คาร์บอนไดออกไซด์”

ขวดพลาสติก PET, Recycle, PET Recycling, ขวดเครื่องดื่ม จากพลาสติก PET ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, ขยะพลาสติก, มาตรฐานอุตสาหกรรมพลาสติก, Plastics, Environment, สิ่งแวดล้อม, เชอรี่ เข็มอัปสร สิริสุขะ นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ส.อ.ท. - สมอ. ผนึกกำลังผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้รับรีไซเคิล ขับเคลื่อน 'ขวดพลาสติก PET' เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ส.อ.ท. ร่วมกับ สมอ. ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ร่วมแก้ปัญหาในการเก็บกลับ ขวดพลาสติก PET หลังการบริโภค เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้มากยิ่งขึ้น

สถาบันพลาสติก จัดสัมมนาออนไลน์ฟรี! สัมมนาฟรี ในหัวข้อ “Medical Tourism โอกาสทองของธุรกิจเครื่องมือแพทย์”

ฟรี! สถาบันพลาสติก จัดสัมมนาออนไลน์ “Medical Tourism โอกาสทองของธุรกิจเครื่องมือแพทย์” วันที่ 9 ส.ค. 66 นี้

สถาบันพลาสติก ชวนร่วมสัมมนาฟรี “Medical Tourism โอกาสทองของธุรกิจเครื่องมือแพทย์” วันที่ 9 สิงหาคม 2566 นี้ ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom

สถาบันพลาสติก เปิดหลักสูตรอบรม “เทคโนโลยีการรีไซเคิลพลาสติก”

สถาบันพลาสติก เปิดหลักสูตรอบรม “เทคโนโลยีการรีไซเคิลพลาสติก” วันที่ 22 ส.ค. 66 นี้

สถาบันพลาสติก ชวนผู้ประกอบการร่วมหลักสูตรอบรม “เทคโนโลยีการรีไซเคิลพลาสติก” ตอบโจทย์การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกด้วยแนวคิด Circular Economy วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นี้ อบรม ณ สถาบันฯ

สถาบันพลาสติก จัดสัมมนาฟรี!

สถาบันพลาสติก จัดสัมมนาฟรี "Build UP!! Plastics Recycle Industrial by Digital Platform" รูปแบบ Hybrid วันที่ 23 พ.ค. 66 นี้

สถาบันพลาสติก ชวนร่วมสัมมนาฟรี “เชื่อมโยงธุรกิจ..ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม” วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นี้ ในรูปแบบ Online และ Onsite ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท

ปัญหาขยะพลาสติก, วว. ผนึกกำลัง Dow  สถาบันพลาสติก และอำเภอบ้านฉาง จ.ระยอง, ศูนย์ต้นแบบคัดแยก/แปรรูปวัสดุรีไซเคิลคุณภาพสูง แห่งแรกของไทย

วว. ผนึกพันธมิตร เตรียมสร้างศูนย์ต้นแบบคัดแยก-แปรรูปวัสดุรีไซเคิลคุณภาพสูง แห่งแรกของไทย

วว. ผนึก Dow สถาบันพลาสติก และ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ชูนวัตกรรมแก้ปัญหาขยะชุมชน สร้างศูนย์ต้นแบบคัดแยก/แปรรูปวัสดุรีไซเคิลคุณภาพสูง แห่งแรกของไทย

แยกกระดาษ พลาสติกพอลิเอทิลีน ออกจากอะลูมิเนียมฟอยล์, พลาสติกรีไซเคิล, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.), Recycle

วว. โชว์โซลูชันแยกกระดาษ - พลาสติกพอลิเอทิลีน ออกจากอะลูมิเนียมฟอยล์ ช่วยลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

วว. พัฒนากระบวนการแยกกระดาษ พลาสติกพอลิเอทิลีน ออกจากอะลูมิเนียมฟอยล์ โดยใช้ตัวทำละลายกรดอินทรีย์ เพื่อนำไปรีไซเคิล-แปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่