1 - 1 of 1 Articles

“ทางออกที่ใช่ของอุตสาหกรรมการผลิต” รอคุณอยู่ !

ส.อ.ท. ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “หลักสูตร Lean Automation รุ่น 4” ทางออกที่ใช่ของอุตสาหกรรมการผลิต เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 9 สิงหาคม ด่วน ! รับเพียง 15 คนเท่านั้น