1 - 1 of 4 Articles

5 เทรนด์ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม เกาหลีใต้

5 เทรนด์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในเกาหลีใต้

การศึกษาเทรนด์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของเกาหลีใต้จึงเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะเกาหลีใต้ ประเทศอันดับ 2 ของโลกที่มีอัตราส่วนหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมากที่สุด และเป็นหนึ่งในผู้ผลิตหุ่นยนต์ท็อป 5 ดังนี้

DETI-MARA ลงนาม MOU พัฒนาคน EEC รับเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

DETI-MARA ลงนาม MOU พัฒนาคน EEC รับเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

ดีอีทีไอ (DETI) ร่วม สถาบัน MARA ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนากำลังคนให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงานและภาคอุตสาหกรรม ในเขตพื้นที่ EEC และใกล้เคียง

หุ่นยนต์พยาบาล-ดูแลผู้สูงอายุ รับเทรนด์ สังคมสูงวัย-วิถีใหม่

หุ่นยนต์พยาบาล-ดูแลผู้สูงอายุ รับเทรนด์ สังคมสูงวัย-วิถีใหม่

หุ่นยนต์พยาบาล หนึ่งในเทคโนโลยีที่มีบทบาทในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ซึ่งกลายเป็นเรื่องยากในยุคโควิด ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านของไทยที่กำลังก้าวสู่สังคมสูงวัยในอีก 15 ปีข้างหน้า

เอกชนผู้สนับสนุนโครงการ “มดบริรักษ์” เยี่ยมชมการดำเนินงานพัฒนาชุดระบบหุ่นยนต์ มอบ ฟีโบ้ มจธ. ส่งต่อช่วย รพ. 9 แห่ง ทั่วประเทศ

เอกชนผู้สนับสนุนโครงการ “มดบริรักษ์” เยี่ยมชมการดำเนินงานพัฒนาชุดระบบหุ่นยนต์ มอบ ฟีโบ้ มจธ. ส่งต่อช่วย รพ. 9 แห่ง ทั่วประเทศ

ภาคเอกชนและผู้มีจิตศรัทธาเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานพัฒนาชุดระบบหุ่นยนต์ฯ โครงการ “มดบริรักษ์” ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน (ฟีโบ้…