1 - 1 of 1 Articles

เอกชนผู้สนับสนุนโครงการ “มดบริรักษ์” เยี่ยมชมการดำเนินงานพัฒนาชุดระบบหุ่นยนต์ มอบ ฟีโบ้ มจธ. ส่งต่อช่วย รพ. 9 แห่ง ทั่วประเทศ

เอกชนผู้สนับสนุนโครงการ “มดบริรักษ์” เยี่ยมชมการดำเนินงานพัฒนาชุดระบบหุ่นยนต์ มอบ ฟีโบ้ มจธ. ส่งต่อช่วย รพ. 9 แห่ง ทั่วประเทศ

ภาคเอกชนและผู้มีจิตศรัทธาเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานพัฒนาชุดระบบหุ่นยนต์ฯ โครงการ “มดบริรักษ์” ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน (ฟีโบ้…