1 - 1 of 3 Articles

24 ต.ค. นี้ เชิญร่วมสัมมนา System Integrator กับการพัฒนาระบบการผลิตแบบอัตโนมัติในไทย

System Integrator คือใคร ? ทำไมต้อง System Integrator ? แนวทางการแบ่งระดับคุณวุฒิ ของ System Integrator เป็นอย่างไร? ร่วมหาคำตอบได้ในงานสัมนา “ System Integrator กับการพัฒนาระบบการ…

System Integrator (SI) หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในญี่ปุ่น ร่วมก่อตั้งกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่

ธุรกิจ System Integrator (SI) กว่า 140 ราย ประสานความร่วมมือก่อตั้งกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ในเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อตอบรับปัญหาการขาดแคลน SI ในสภาวะที่ความต้องการหุ่นยนต์พุ่งสูง