1 - 1 of 1 Articles

System Integrator (SI) หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในญี่ปุ่น ร่วมก่อตั้งกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่

ธุรกิจ System Integrator (SI) กว่า 140 ราย ประสานความร่วมมือก่อตั้งกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ในเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อตอบรับปัญหาการขาดแคลน SI ในสภาวะที่ความต้องการหุ่นยนต์พุ่งสูง