1 - 2 of 30 Articles

Sumipol สินค้าอุตสาหกรรมจากญี่ปุ่น, METALEX 2023

Sumipol ยกทัพสินค้าอุตสาหกรรมชั้นนำจากญี่ปุ่นร่วม METALEX 2023

สุมิพล คอร์ปอเรชั่น ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายเครื่องจักรกลและเครื่องมืออุตสาหกรรมคุณภาพสูง ยกทัพสินค้าอุตสาหกรรมจากแบรนด์ชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นและระดับโลกร่วมงาน METALEX 2023

Lean IoT Plant management and Execution, LIPE, สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec), หลักสูตรฝึกอบรม สถาบันการผลิตสุมิพล, Lean Automation, Lean Manufacturing

SIMTEC เปิดรับสมัคร 5 หลักสูตร “Lean IoT Plant management and Execution (LIPE)” โครงการพัฒนาบุคลากรอุตฯ การผลิต

SIMTEC เปิดรับสมัคร 5 หลักสูตร Lean IoT Plant management and Execution พัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการผลิต เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ต.ค. 66 ถึง ก.พ. 67

SIMTec, สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec), หลักสูตรฝึกอบรม สถาบันการผลิตสุมิพล (SIMTec), Lean Automation, Lean Manufacturing, หลักสูตรอบรม 2566, System Integrator, LASI, ฝึกอบรม, Training, Automation, Manufacturing, TGI

เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร Lean Automation System Integrators - LASI เริ่มวันที่ 22 มิ.ย. - 18 ธ.ค. 66 นี้

LASI ร่วมกับ SIMTEC และ TGI จัดทำหลักสูตรการนำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติไปใช้หรือผู้สร้างระบบอัตโนมัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ระหว่างวันที่ 22 มิ.ย. ถึง 18 ธ.ค. 66

SIMTEC จัดสัมมนา “กลยุทธ์การผลิตแบบลีนตามแนวทางญี่ปุ่นในยุค 4.0”, Lean Monodzukuri, สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล, สมาคม Lean Monodzukuri (ประเทศญี่ปุ่น)

SIMTEC จัดสัมมนา “กลยุทธ์การผลิตแบบลีนตามแนวทางญี่ปุ่นในยุค 4.0” เพิ่มศักยภาพ ผปก.ไทย ผ่านแนวคิด Lean Monodzukuri

SIMTEC จัดสัมมนา “Lean Monodzukuri for Industrial 4.0 Technology” เพิ่มองค์ความรู้การพัฒนาและบริหารเพื่อเพิ่มผลิตภาพ พร้อมนำเสนอตัวอย่างความสำเร็จด้วย Lean IoT

SIMTEC จัดสัมมนาฟรี “Lean Monodzukuri for Industrial 4.0 Technology” วันที่ 16 มี.ค. 66 นี้ ณ สถาบันฯ จ.ชลบุรี

SIMTEC จัดสัมมนาฟรี “Lean Monodzukuri for Industrial 4.0 Technology” วันที่ 16 มี.ค. 66 นี้ ณ สถาบันฯ จ.ชลบุรี

สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล จัดสัมมนา “Lean Monodzukuri for Industrial 4.0 Technology” สร้างกลยุทธ์การผลิตแบบลีนตามแนวทางญี่ปุ่นในยุค 4.0 วันที่ 16 มี.ค. 66 นี้ สมัครฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

SIMTEC จัดฝึกอบรมหลักสูตรออนไลน์ “Digital Measurement Solution” ตอบโจทย์ QA/QC วันที่ 28 ก.พ.- 2 มี.ค. 66 นี้ ***รับ 100 ท่าน***

SIMTEC จัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ “Digital Measurement Solution” ตอบโจทย์ QA/QC วันที่ 28 ก.พ.- 2 มี.ค. 66 นี้ ***รับ 100 ท่าน***

สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล จัดฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตรปรับปรุงคุณภาพการวัดสำหรับการตรวจสอบชิ้นงาน ตอบโจทย์ QA/QC ในอุตสาหกรรมการผลิต 28 ก.พ.- 2 มี.ค. 66 นี้ รับจำกัด 100 ท่าน!!

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “ยกระดับทักษะองค์กรและบุคลากรให้ก้าวทันกับโลกดิจิทัล” วันที่ 7 ธ.ค. 65 นี้ ณ สถาบัน SIMTEC *** รับเพียง 100 ท่านเท่านั้น

พบกับสัมมนา “ยกระดับทักษะองค์กรและบุคลากรให้ก้าวทันกับโลกดิจิทัล” วันที่ 7 ธ.ค. 65 นี้ ณ สถาบัน SIMTEC ***รับ 100 ท่าน***

สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “ยกระดับทักษะองค์กรและบุคลากรให้ก้าวทันกับโลกดิจิทัล” วันที่ 7 ธ.ค. 65 นี้ ณ สถาบันฯ รับจำนวนจำกัด 100 ท่านเท่านั้น

Lean IoT Plant Management and Execution : LIPE, SIMTec, สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล, กระทรวงอุตสาหกรรม สาธารณรัฐเคนยา

กระทรวงอุตสาหกรรม - ผู้แทนภาคอุตฯ สาธารณรัฐเคนยา เข้าร่วมอบรม Lean IoT Plant Management and Execution (LIPE) ณ สถาบัน SIMTEC

กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้แทนภาคอุตสาหกรรม สาธารณรัฐเคนยา เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Lean IoT Plant Management and Execution (LIPE) ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)

ฝึกอบรม System Integrators (SI), LASI, Lean Automation, Lean Manufacturing, สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec), หลักสูตรฝึกอบรม สถาบันการผลิตสุมิพล

SIMTEC เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร Lean Automation System Integrators - LASI เริ่มวันที่ 15 พ.ย.- 22 ก.พ.66 นี้

SIMTEC เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร Lean Automation System Integrators - LASI การนำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อบรมระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึง 1 มีนาคม 2566

LIPE, สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec), หลักสูตรฝึกอบรม สถาบันการผลิตสุมิพล, Lean Automation, Lean Manufacturing

SIMTEC เปิดรับสมัครรอบใหม่! 2 หลักสูตรโครงการ “Lean IoT Plant management and Execution (LIPE)” พัฒนาบุคลากรอุตฯ การผลิต

SIMTEC เปิดรับสมัครรอบใหม่! 2 อบรมหลักสูตร Lean IoT Plant management and Execution (LIPE) พัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการผลิต เริ่มดำเนินการอบรมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนมกราคม 2566

หลักสูตรอบรม 2565 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล ออกแบบระบบอัตโนมัติ Low-Cost Automation (LCA Program)

SIMTEC จัดอบรมหลักสูตร “Low-Cost Automation (LCA Program)” เสริมทักษะการออกแบบระบบอัตโนมัติต้นทุนต่ำ ส.ค.-พ.ย. 65 นี้

สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) จัดอบรมหลักสูตร Low-Cost Automation (LCA Program) เพิ่มทักษะความรู้ด้านการออกแบบระบบอัตโนมัติต้นทุนต่ำ 23 ส.ค. ถึง 30 พ.ย. 65 นี้ (แบ่งอบรม 3 รุ่น)

เอกอัครราชทูตกัมพูชาเข้าเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล SIMTec Learning Factory sumipol

SIMTec เปิดบ้านต้อนรับเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมชม SIMTec Learning Factory

SIMTec เปิดบ้านต้อนรับ ฯพณฯ นายอูก ซอร์พวน เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยพร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชม SIMTec Learning Factory ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง

สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) กรมการอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สาธารณรัฐเคนยา

อธิบดีกรมการอุตสาหกรรมฯ กระทรวงอุตสาหกรรม สาธารณรัฐเคนยา และคณะฯ เข้าเยี่ยมชม SIMTec Learning Factory

สถาบัน SIMTec ได้รับเกียรติต้อนรับ อธิบดีกรมการอุตสาหกรรมฯ กระทรวงอุตสาหกรรม สาธารณรัฐเคนยา และคณะฯ เข้าเยี่ยมชม SIMTec Learning Factory พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจอุตสา…

ระบบอัตโนมัติ และการเติบโตของอุตสาหกรรม, หลักสูตรฝึกอบรม สถาบันการผลิตสุมิพล (SIMTec) อบรมฟรี ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ อบรมฟรี ออโตเมชัน, หุ่นยนต์อุตสาหกรรม

“ระบบอัตโนมัติ” กับการกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมการผลิต จะสร้างอนาคตได้อย่างไร

ในอนาคตอันใกล้ “ระบบอัตโนมัติ” จะเป็นตัวกำหนดทิศทางการวางระบบการทำงานในภาคอุตสาหกรรม แล้วเราจะมีวิธีการปรับตัวให้สามารถอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีได้อย่างไร

ทองพล อุลปาทร สุมิพลฯ องค์กรแห่งเทคโนโลยี – Agile Technology หลักสูตรอบรมสถาบันสุมิพล

สุมิพลฯ เปิดศักราชใหม่มุ่งสู่ “องค์กรแห่งเทคโนโลยี – Agile Technology”

เผยวิสัยทัศน์ นายทองพล อุลปาทร กรรมการบริหาร บริษัทสุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) กับศักราชใหม่สู่ Agile Technology

สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล หลักสูตรฝึกอบรม สถาบันการผลิตสุมิพล (SIMTec)

SIMTec เปิดรับสมัคร 3 หลักสูตรใหม่โครงการ Lean IoT Plant management and Execution (LIPE) สำหรับบุคลากรอุตฯ การผลิต

หลักสูตรของโครงการ Lean IoT Plant management and Execution (LIPE) เป็นการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทั้ง 3 หลักสูตร เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน 2565

สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ร่วม สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล จัดอบรมฟรี หลักสูตร

TAPMA ร่วม SIMTec จัดอบรมฟรี หลักสูตร "HRD อย่างไรให้ทีมมีประสิทธิผล" 16 มี.ค. 65 นี้ ***Onsite รับเพียง 50 ท่าน

อบรมฟรี หลักสูตร "HRD อย่างไรให้ทีมมีประสิทธิผล"หลักสูตรฝึกอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดย TAPMA ร่วมกับ SIMTec 16 มี.ค. 65 นี้ ***Onsite รับจำนวนจำกัด 50 ท่าน

หลักสูตรอบรม เครื่องมือวัดด้านมิติ สุมิพล

SIMTec ร่วม สถาบันรัฐ-เอกชน จัดอบรมออนไลน์ “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดด้านมิติ” ให้อาชีวะ 2,100 คน จาก 50 สถาบัน

SIMTec ร่วมกับ สถาบันภาครัฐและเอกชน จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดด้านมิติ” ให้กับนักเรียนอาชีวะในระดับ ปวส. 2,100 คน จาก 50 สถาบันทั่วประเทศ

ระบบอัตโนมัติต้นทุนต่ำ การประยุกต์ใช้ระบบลีน ไคเซ็น

นวัตกรรมระบบอัตโนมัติต้นทุนต่ำ (Low Cost Automation)

ระบบอัตโนมัติต้นทุนต่ำ คือ การนำหลักการของ Lean มาพัฒนาให้เกิดความเสถียรในกระบวนการผลิต ควบคู่กับความรู้ด้าน Karakuri Kaizen ใช้แรงโน้มถ่วงเพื่อให้เกิดพลังงานจลน์แทนการใช้พลังงานไฟ…

สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล พัฒนาบุคลากร อุตสาหกรรม 4.0 การผลิตยุคดิจิทัล

SIMTec จับมือ Depa และ TNI เปิดอัพสกิลสาย Digital manufacturing & IoT Program รูปแบบ Hybrid Course ส.ค.- ต.ค. 64 นี้

SIMTec จับมือ Depa และ TNI จัดหลักสูตร Digital manufacturing & IoT Program ยกระดับทักษะด้าน IoT ดันบุคลากรก้าวสู่ industry 4.0 สมัครด่วน เริ่มเรียน ส.ค.- ต.ค. 64 นี้