1 - 1 of 4 Articles

SIMTec มิติใหม่ศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ของภาคอุตสาหกรรมการผลิต เปิดสอนแล้ววันนี้

SIMTec สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล ศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ แหล่งพัฒนาบุคลากรทางด้านทักษะฝีมือแรงงาน เปิดสอนแล้ววันนี้ พร้อมหลักสูตรการผลิตสาขาต่าง ๆ ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในยุค 4.0

หลายความเห็น จากผู้คร่ำหวอดวงการอุตสาหกรรมไทย กับการเปิดตัวสถาบัน SIMTec

ปัญหาของการขาดแคลนบุคลากรที่มีศักยภาพ จะถูกแก้ไขได้หรือไม่ อาจต้องเริ่มจากการติดอาวุธให้กับบุคลากร สถาบัน SIMTec มุ่งหวังให้เกิดผลต่อนวัตกรรมการผลิต คาดเป็นสถาบันแม่ข่าย ส่งความรู้…

SIMTec “ประตูสู่ปัญญา” เปิดแล้ว! พลิกโฉมอุตสาหกรรมการผลิตยุค 4.0 รองรับ EEC

ด้วยความร่วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชน 14 แห่ง รวมไปถึงผู้ผลิตชั้นนำซึ่งเป็นเจ้าของเทคโนโลยีในสาขาต่าง ๆ 18 บริษัท ที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน เน้นพัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรม จุดเริ่มต้นข…

กสอ. จับมือสถาบัน SIMTec ติดอาวุธบุคลากรภาคอุตฯ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หวังยกระดับ SME รองรับไทยแลนด์ 4.0

“เอสเอ็มอีเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ของประเทศ และจะยิ่งทวีบทบาทความสำคัญมากขึ้นในอนาคต แต่ข้อจำกัดทางด้านทรัพยากรส่งผลให้เอสเอ็มอีต้องเผชิญกับความท้าทาย ทั้งปัจจัย…