1 - 1 of 1 Articles

SME ขึ้นทะเบียนจัดซื้อจ้ดจ้างภาครัฐ 1 ตุลาคม 2563

SME เตรียมตัวให้พร้อม ขึ้นทะเบียนจัดซื้อจ้ดจ้างภาครัฐ 1 ตุลาคม 2563 นี้

สสว. เดินหน้าผลักดันเอสเอ็มอี 1.26 แสนราย เข้าสู่ระบบทะเบียนเอสเอ็มอี เตรียมพร้อมรับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นมูลค่ากว่า 4 แสนล้านบาท