1 - 1 of 1 Articles

“Super Cycle” ของ Canon

วงการเซมิคอนดัคเตอร์กำลังพัฒนา ล่าสุด Canon ได้ใช้ AI มาทำงานร่วมกับเซมิคอนดัคเตอร์ (ยังอยู่ในการทดลอง) เพื่อประเมินความเสียหายล่วงหน้า