1 - 1 of 1 Articles

“โตชิบา” โอนทีวีให้ “สกายเวิร์ท” จุดเริ่มต้น…ไพรซ์วอร์รอบใหม่

การประกาศหยุดเป็นผู้แทนจำหน่ายและให้บริการหลังการขายสำหรับสินค้าโทรทัศน์ของ “โตชิบา ไทยแลนด์” นี้ นับเป็นควันหลงล่าสุดของแผนปรับโครงสร้างที่ดำเนินมาตั้งแต่ปี 2558 ซึ่ง “โตชิบา คอร์…