1 - 1 of 20 Articles

กรณีศึกษา: กรอบการพัฒนาฯ Horizon Europe ของสหภาพยุโรป สู่การเป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมโลก

กรณีศึกษา: กรอบการพัฒนาฯ Horizon Europe ของสหภาพยุโรป สู่การเป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมโลก

โอกาสของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะไทยในตลาดโลก...ตอนที่ 5 (ตอนจบ) กรอบการพัฒนาฯ Horizon Europe ของสหภาพยุโรปสู่การเป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมโลก ประกอบด้วยเนื้อหาโดยย่…

โอกาสของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะไทยในตลาดโลก...ตอนที่ 4 กรณีศึกษา: แผนพัฒนาแห่งชาติระยะ 4 ปี (ปี 2021 - 2024) ของไต้หวัน: โอกาสใหม่ในการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

กรณีศึกษา: แผนพัฒนาแห่งชาติระยะ 4 ปี (ปี 2021 - 2024) ของไต้หวัน โอกาสใหม่ในการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

โอกาสของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะไทยในตลาดโลก...ตอนที่ 4 กรณีศึกษา: แผนพัฒนาแห่งชาติระยะ 4 ปี (ปี 2021 - 2024) ของไต้หวัน: โอกาสใหม่ในการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

Generative AI กับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

Generative AI กับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

Gen AI เป็นแขนงหนึ่งของ Artificial Intelligence (AI) โดยเป็นปัญญาประดิษฐ์รูปแบบหนึ่งที่สามารถสร้างเนื้อหาใหม่ ๆ ได้แบบอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องมีการพึ่งพามนุษย์

ทำไมควรใช้ระบบอัตโนมัติในการเกษตร

ทำไมควรใช้ระบบอัตโนมัติในการเกษตร

เกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างกว้างขวางจากการใช้ระบบอัตโนมัติในการเกษตร ซึ่งมีเทคโนโลยีเกี่ยวข้องมากมาย ทำให้เป็นเกษตรแม่นยำ เพิ่มประสิทธิภาพ ลดการใช้ทรัพยากร ลดแรงงานคน ลดการบาดเจ็บ และเพิ่มผลผลิต

DigiKey เปิดตัวซีรีส์วิดีโอ

DigiKey เปิดตัวซีรีส์วิดีโอ "Farm Different" ซีซั่น 3

DigiKey ได้เปิดตัวซีรีส์วิดีโอ "Farm Different" ซีซั่นที่ 3 สะท้อนภาพแห่งอนาคตของการทำฟาร์ม เพื่อกำหนดว่านวัตกรรมใดที่จะขับเคลื่อนการผลิตอาหารระดับโลกรุ่นต่อไป

ปฏิวัติเกษตรกรรม, เทคโนโลยีการเกษตร,  AgTech, Agriculture Technology, พลิกโฉมการทำเกษตรเพื่ออนาคต

การปฏิวัติเกษตรกรรม: AgTech พลิกโฉมการทำเกษตรเพื่ออนาคตอย่างไร

AgTech กำลังมีบทบาทช่วยให้เกษตรกรทำงานอย่างชาญฉลาดมากขึ้น สามารถผลิตอาหารเพิ่มขึ้นให้แก่ประชากรโลกที่คาดการณ์ว่าอาจเพิ่มเป็น 9,700 ล้านคนในปี 2050

เทคโนโลยีเกษตร smart farm, Smart Farming, Smart Agriculture, Agriculture, เทคโนโลยีการเกษตร

สวทช. MOU สยามคูโบต้า มุ่งผลักดันการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีเกษตร-สมาร์ทฟาร์มมิ่ง

สวทช. - สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีเกษตร / เกษตรอัจฉริยะ

Terahertz, Precison Farming, Smart Farming, เกษตรแม่นยำ, เทคโนโลยีเทระเฮริ์ต, เทคโนโลยีเทราเฮริ์ต, เทคโนโลยีเกษตร

เผยศักยภาพ “เทคโนโลยีเทระเฮิรตซ์” ปูทางสู่เกษตรแม่นยำ

สำรวจศักยภาพของเทคโนโลยี Terahertz ในด้านการเกษตร และวิธีที่เทคโนโลยีนี้สามารถปฏิวัติแนวทางการทำฟาร์ม ปรับปรุงผลผลิต และส่งเสริมอนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นสำหรับอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีการเกษตร -  การทำฟาร์มระยะไกลในญี่ปุ่น - เพิ่มผลผลิตและความยั่งยืน

ญี่ปุ่นยกระดับการทำฟาร์มระยะไกล เพิ่มผลผลิตและความยั่งยืน

ญี่ปุ่นกำลังเร่งปฏิวัติเกษตรกรรม โดย NTT East และ NARO ร่วมมือกันในโครงการสนับสนุนการทำฟาร์มระยะไกลเพื่อเพิ่มผลผลิตและความยั่งยืน

อุตสาหกรรมการเกษตร, เกษตรอัจฉริยะ, สมาร์ทฟาร์มมิ่ง, โครงการเพชรบุรีฟู้ดวัลเลย์ (Petchburi Food Valley) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท)

ก.เกษตร ชง “เพชรบุรีฟู้ดวัลเลย์” ตั้งเขตส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรม 18 จังหวัด

ก.เกษตร ชง “เพชรบุรีฟู้ดวัลเลย์” ใต้แผน WEC พร้อมตั้งเขตส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรม 18 จังหวัด กระจายการลงทุนทั่วประเทศ

#ออโตเมชัน #เทคโนโลยี #การเกษตร

แนวโน้มเทคโนโลยีในภาคการเกษตรสู่ ‘Smart Farming’

อุตสาหกรรมเกษตรได้หันมาพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้นในหลายด้าน อาทิ แทรคเตอร์ไร้คนขับ โดรน ระบบเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งบทความนี้จะพาสำรวจแนวโน้มของเทคโนโลยี Smart Farming

Smart Farming, เกษตรอุตสาหกรรม, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ดีพร้อม จับมือ ส.อ.ท. พัฒนา IAID App. เข้าถึงเครื่องจักรง่ายขึ้น กรุยทางปั้นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ด้วยเทคโนโลยี

ดีพร้อม จับมือ ส.อ.ท. พัฒนา IAID Application แพลตฟอร์มเข้าถึงเครื่องจักรง่าย ๆ เพียงปลายนิ้ว กรุยทางปั้นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ด้วยเทคโนโลยี

ไทยตั้งศูนย์นวัตกรรมอุตสาหกรรมอาเซียน-เกาหลีใต้ (AKIIC) อุตสาหกรรม 4.0 ยานยนต์สมัยใหม่ และเกษตรอัจฉริยะ

‘พาณิชย์’ เตรียมลงนาม MoU จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมอุตสาหกรรมอาเซียน-เกาหลีใต้

‘พาณิชย์’ เตรียมลงนาม MoU จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมอุตสาหกรรมอาเซียน-เกาหลีใต้ ผลักดัน อุตฯ 4.0, ยานยนต์สมัยใหม่ และเกษตรอัจฉริยะ

แผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ ปี 2565 – 2566

เปิด 'แผนเกษตรอัจฉริยะ' ปี 2565-2566 เน้นทำน้อยได้มาก

ก.เกษตร เปิดตัวแผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ ปี 2565 – 2566 เน้นการทำเกษตรแบบทำน้อยได้มาก ใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดต้นทุน ลดการสูญเสีย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้มากขึ้น

จีเนียส อะคาเดมี่ ซีซั่น 3 ดีพร้อม 100 วัน สู่ธุรกิจวิถีใหม่

ติวเข้ม อุตฯ เกษตร - อาหาร “100 วัน สู่ธุรกิจวิถีใหม่” ผ่าน “จีเนียส อะคาเดมี่ ซีซั่น 3”

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดหลักสูตรกิจกรรม Genius Academy ซีซั่น 3 ยกระดับผู้ประกอบการ SMEs ภาคเกษตรอุตสาหกรรม ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรหรือแปรรูปอาหาร

เปิดพิมพ์เขียว

เปิดพิมพ์เขียว "ระบบเกษตรอัจฉริยะ HandySense" สู่นวัตกรรมแบบเปิด เพื่อสังคมไทย

ระบบเกษตรอัจฉริยะ HandySense ใช้เทคโนโลยี IoT มาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และควบคุมคุณภาพการเพาะปลูก

วว. จับมือ ม. ศรีปทุม ร่วมวิจัยฯ ด้านวิศวกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่า

วว. จับมือ ม. ศรีปทุม ร่วมวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านวิศวกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่า หวังแก้ไขปัญหาภาคเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

สภาอุตฯ ผนึก กระทรวงวิทย์ฯ พาอุตสาหกรรมไทย สู่ศตวรรษที่ 21

สภาอุตฯ และ กระทรวงวิทย์ฯ มีนโยบายนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) มาใช้เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไทยโดยผลักดันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมด้วยหลักการ 4 ด้าน

ลุ้น BOI เพิมสิทธิพิเศษหุ่นยนต์ ให้โรงงานผู้ผลิตยกเว้นภาษีบวกเพิ่มอีก 5 ปี

ภาคอุตฯ เผย มีการพิจารณาการยกเว้นภาษีผู้ผลิตที่ใช้หุ่นยนต์เพิ่ม 5 ปี ทั้งยังจัดตั้งหน่วยงาน CoRE โดยเบื้องต้นจะช่วยกลุ่มเป้าหมายประมาณ 500 รายในภาคอุตฯ ต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นการกร…

“สมคิด-BOI” ขนทีมเศรษฐกิจโรดโชว์ญี่ปุ่น ดึงอุตสาหกรรมดิจิทัล หุ่นยนต์ ลงทุน EEC ให้ได้

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เตรียมนำทัพภาครัฐและเอกชนไทย เดินทางไปขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญกับจังหวัด “ฟุคุโอะกะ” ประเทศญี่ปุ่น ตั้งเป้าดึงดูดบริษัทชั้นนำในกลุ่มอุตสาหกรรม “S-Curve”