1 - 1 of 3 Articles

บีโอไอฉายภาพการลงทุนธุรกิจเกาหลีใต้ พร้อมจัดสัมมนาใหญ่ ชูแพ็กเกจใหม่อีอีซี

บีโอไอเผย ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีธุรกิจจากเกาหลีใต้ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนรวม 140 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนกว่า 19,000 บาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนใน EEC โดยเตรียมจัดสัมมนาใหญ่สำหรับบ…

เสียหายหลายแสน สงครามการค้าญี่ปุ่น-เกาหลีใต้

สื่อเกาหลีใต้ รายงาน LG ผู้ซัพพลายจอ OLED ให้กับ iPhone ต้องทิ้งจอภาพกว่าแสนจอ จากการเปลี่ยนมาใช้วัสดุไฮโดรเจนฟลูออไรด์ที่ผลิตในเกาหลีใต้

จับตาภาคเอกชนญี่ปุ่น มุมมองต่อสถานการณ์ความตึงเครียดทางการค้า ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้

หลังรัฐบาลญี่ปุ่นออกมาตรการ export control และมีการถอดเกาหลีใต้ออกจากบัญชี white list มาตรการดังกล่าวไม่ได้ห้ามการส่งออกไปยังเกาหลีใต้ แต่เป็นกระบวนการควบคุม แนะไทยควรเตรียมความพร้…